IMPEL Logo

Juhised ringmajanduse toimimiseks

Kringelmajandusele ülemineku oluline element on uuendused tootmis- ja ringlussevõtukohtades, mille eesmärk on ressursitõhusus, jäätmetekke vältimine ja tootmisjääkide või jäätmetest taaskasutatud materjalide kasutamine sekundaarse toorainena. Nende ringmajanduslike uuenduste toimimiseks on oluline tingimus, et poliitika, õigus ja reguleerimine kohapeal oleksid paremini ühendatud. Käesolevad suunised töötati välja selleks, et toetada reguleerivaid asutusi, poliitikakujundajaid, seadusandjaid ja ettevõtteid selliste uuenduste võimaldamisel ja elluviimisel ning lahendada mõningaid ühiseid probleeme.

Raport sisaldab MIW&IMPELi konverentsi protokolli, kus tutvustati “Suunised reguleerivatele asutustele ringmajanduse (jäätmete vältimise ja ringlussevõtu) uuenduste võimaldamiseks ” 

.

Tags:

Lead country and contact

Itaalia

Subscribe to our newsletter