IMPEL Logo

Suunised parkimistööstuse järelevalveks

Selle juhendi eesmärk on anda inspektoritele mõned kasulikud elemendid, et kavandada ja teostada keskkonnainspektsiooni parkimistehases kooskõlas siseriiklike õigusaktide ja IMPELi soovitustega.

Tags:

Subscribe to our newsletter