IMPEL Logo

IMPELi läbivaatamisalgatuse vahend (IRI)

IRI tähendab IMPELi läbivaatamisalgatust ja on vabatahtlik vastastikune eksperdihinnang, mille raames IMPELi liikmesriikide keskkonnaasutused aitavad üksteist ELi keskkonnaõiguse rakendamise parandamisel. IRI kaudu saab vastuvõttev asutus tasuta nõu oma töö edasiseks parandamiseks ja Euroopa kogukonnas vahetatakse parimaid tavasid.

Kui te olete huvitatud IRI korraldamisest, saate käesolevast teabepaketist mõned olulised andmed.

Kui te olete huvitatud IRI korraldamisest, saate sellest teabepaketist mõned olulised andmed.

Kogemused töövahendiga

Diskussioon Linkedinis:

Lisainfo(d)

Tags:

Lead country and contact

Madalmaad

Subscribe to our newsletter