IMPEL Logo

Inspekteerimisjuhised intensiivse sigala jaoks

See on IMPELi projektis “IPPC-sigakasvatusrajatiste lubade andmise ja kontrollimise parandamine” esindatud riikide koostöö tulemus. Projekti eesmärk on töötada välja praktilised vahendid IPPC-sigafarmide inspektorite jaoks. Raamatu ülesehitus põhineb tegevustel seakasvatusettevõttes. See vastab igapäevasele praktikale seakasvatusettevõttes ja korrapärasele kontrollile seakasvatusettevõttes.

Viis peamist valitud keskkonnaküsimust:

  1. Sõnniku ladustamine
  2. Sõnniku laotamine maale
  3. Loomade pidamissüsteemid
  4. Eemaldamistehnikad ja
  5. Haisu hindamine.

Suurte seakasvatusettevõtete suhtes kohaldatakse Euroopa õigusakte. Kõige olulisem on tööstusheite direktiiv (varem IPPC-direktiiv), mis sisaldab IPPC-käitiste regulatsiooni. IED-sigade miinimumkogus on 2000 tootesiga või 750 emist. IED sisaldab nõudeid keskkonnajärelevalve kohta. Samuti nõuab IED, et IPPC-käitised kasutaksid parimat võimalikku tehnikat (BAT), mis on esitatud Bref-dokumendis “Intensiivne kodulinnu- ja seakasvatus”. Enamiku seakasvatustegevuste jaoks on võimalik määratleda PVT ja see on esitatud käesolevates suunistes. See aitab inspektoritel keerulises ja keerulises Bref-dokumendis orienteeruda.

Inspektsiooni ettevalmistamine hõlmab teabe kogumist ja olemasolevate jooniste, kaartide ja tehnilise teabe uurimist. Inspektorid uurivad ka seotud õigusakte ja suuniseid (kui need on olemas). Kontrollkäik koosneb kahest osast. Ühes osas uuritakse dokumente, ülevaatusi ja dokumente käitise kontoris, teine osa toimub käitise kontrollimisel. Kõigi inspekteerimisetappide puhul võib kasutada käesolevast juhendist pärinevaid kontrollnimekirju ja peamisi inspekteerimisküsimusi.

Tags:

Lead country and contact

Madalmaad

Subscribe to our newsletter