IMPEL Logo

Looduskaitse tööstusrajatiste lubade andmisel ja kontrollimisel

See aruanne/tööriist keskendub eelkõige sõelumiskriteeriumide selgitamisele, olulise mõju hindamisele, kumulatiivsete mõjude hindamisele ja võimaluse korral mehhanismidele, mis on kehtestatud loa tingimuste täitmise kontrollimiseks seoses artikli 2 alusel kehtestatud leevendusmeetmetega. 6(3). Seoses Natura 2000 võrgustiku käsitlemisega tööstusrajatiste lubade andmisel ja kontrollimisel tuvastati projekti käigus mõned aruandes kirjeldatud head tavad.

Tags:

Lead country and contact

Saksamaa

Subscribe to our newsletter