IMPEL Logo

Naabrusdialoog - tööriistakomplekt

See dokument on suunatud ametiasutustele ja ettevõtetele, kes soovivad kasutada või edendada otsest dialoogi
lähenemist elanike ja tööstusobjektide vaheliste keskkonnakonfliktide lahendamiseks. Mitmed liikmesriigid on osalenud mitmes projektis, mis käsitlesid naabrusdialoogide loomist, mille käigus koguti ja hinnati näiteid selle kohta, kuidas ettevõtete ja nende naabruskonna vahelisi keskkonnakonflikte saaks lahendada dialoogi abil.

Muud keel(ed)

Tags:

Lead country and contact

Saksamaa

Subscribe to our newsletter