IMPEL Logo

Riskikriteeriumide andmebaas (IRAM)

6. jaanuaril 2011 jõustus tööstusheidete direktiiv, mille artikli 80 lõikes 1 loetletud sätted tuli kahe aasta jooksul siseriiklikku õigusesse üle võtta. IED sätestab uued nõuded tööstusrajatiste kontrollimisele, nagu on kirjeldatud direktiivi artiklis 23. Tavapärase keskkonnajärelevalve kohustused kujutavad endast uut väljakutset ELi liikmesriikidele. IMPEL on juba välja töötanud integreeritud riskihindamismeetodi (IRAM) projekti IMPEL easyTools raames, mis on vahend, mis aitab liikmesriikidel täita IED artikli 23 nõudeid. Integreeritud riskihindamismeetodi (IRAM) ja sellega seotud IT-vahendi väljatöötamine tegi selgeks, et riskihindamisvahendit tuleks kasutada mitte ainult IED kontrollide puhul, vaid ka Seveso direktiivi ja RMCEI kohaste kontrollide puhul.

Riskikriteeriumide andmebaas

Projekti raames töötati välja juurdepääsuga andmebaas, mis sisaldab kogu ELis keskkonnaasutuste poolt kasutatavate riskikriteeriumide kogumikku.

Tags:

Lead country and contact

Saksamaa

Subscribe to our newsletter