IMPEL Logo

Inspekteerimise eesmärkide seadmine ja tulemuslikkuse järelevalve juhendmaterjal

Mitte mitu aastat töötas IMPEL projekti "Doing the right thing" (DTRT) raames inspekteerimise planeerimise teemaga. DTRT võttis kasutusele keskkonnainspektsioonitsükli. Olulised sammud selles tsüklis on prioriteetide seadmine ning inspekteerimise eesmärkide ja nendega seotud tulemuslikkuse näitajate määratlemine. Kui ametiasutused alustasid DTRT rakendamist, selgus, et nad vajavad täiendavat toetust eelkõige nende kahe sammu osas. Seetõttu otsustas IMPEL töötada välja mõned täiendavad vahendid nendes valdkondades.
Selles aruandes esitatud juhised keskenduvad inspekteerimise eesmärkide seadmisele ja tulemuslikkuse jälgimisele. Ühes teises projektis töötati välja vahend prioriteetide seadmiseks (projekt EasyTools). Koos DTRTga annavad nad ametiasutustele põhjalikud suunised kontrollide planeerimiseks.

See juhend on koostatud eelkõige selleks, et aidata kontrolliasutustel seada ja jälgida eesmärke reguleeritud rajatiste kontrollimiseks, kuid seda saab kasutada ka laiemalt. Näiteks kontrolliasutused, kellel on ka volitused võtta täitemeetmeid ebaseadusliku jäätmete ladestamise vastu, võivad kasutada käesolevas juhendis sätestatud metoodikat, et seada ja jälgida eesmärke nende kohtade süstemaatiliseks käsitlemiseks.

Tags:

Lead country and contact

Madalmaad

Subscribe to our newsletter