IMPEL Logo

Keskkonnainspektsiooni kavandamise samm-sammuline juhendmaterjal

Soovi kohaselt, millega nähakse ette keskkonnajärelevalve miinimumkriteeriumid, tuleks kõik inspekteerimistegevused ette planeerida. Praktikud on väljendanud vajadust juhiste järele, mis aitaksid kaasa RMCEI planeerimise miinimumkriteeriumide rakendamisele. Selleks on koostatud käesolev juhendmaterjal.

Tags:

Subscribe to our newsletter