IMPEL Logo

Jäätmesaadetiste kontrollimise samm-sammuline juhendmaterjal

Soovi kohaselt, millega nähakse ette keskkonnajärelevalve miinimumkriteeriumid, tuleks kõik inspekteerimistegevused ette planeerida. ELi jäätmesaadetiste määruses (WSR) on sätestatud, et liikmesriigid peavad kehtestama eeskirjad jõustamise kohta ja teostama kontrolle. Määrus annab vaid mõned juhised selle kohta, kuidas, kus ja millal need peaksid toimuma. Käesolev juhendmaterjal on koostatud selleks, et vastata nendele küsimustele üksikasjalikumalt.

Tags:

Lead country and contact

Madalmaad

Subscribe to our newsletter