IMPEL Logo

Tools

 • Suuniste järgimine: Ettevõtte juhtimissüsteemi (CMS) abi

  Traditsioonilisel järelevalvesüsteemil on mitmeid puudusi. Kuigi teatavad reguleeritavad vajavad hoiatavat lähenemist, on enamik reguleeritavaid valmis täitma avalikke eeskirju. Mõned neist, eriti suuremad reguleeritavad organisatsioonid, on uute reguleerimisvormide suhtes vastuvõtlikud. Nende ettevõtete puhul ei ole traditsiooniline käsu ja kontrolli lähenemisviis väga tõhus, sest see ei tunnusta ettevõtte enda võimekust ja võib õõnestada sisemist motivatsiooni.

  [Read more]
 • iDepend modelleerimisvahend

  iDEPEND on sõltuvuse modelleerimise vahend, mis aitab reguleerivatel asutustel kindlaks määrata sekkumisstrateegiaid ja lähenemisviise, et parandada käitajate keskkonnanõuetele vastavuse käitumist. Samal ajal analüüsib vahend valitud lähenemisviisi võimalikku edukust.

  [Read more]
 • Kontrollnimekiri õigusaktide teostatavuse ja jõustatavuse hindamiseks

  Selleks et julgustada poliitikakujundajaid, seadusandjaid ja sidusrühmi pöörama suuremat tähelepanu rakendamise ja jõustatavusega seotud tõenäolistele probleemidele kogu õigusloomeprotsessi jooksul, et ennetada ja lahendada ennetava lähenemisviisi abil praktilisuse ja jõustatavusega seotud probleeme, algatas IMPEL projekti, mille eesmärk on koostada praktiline kontrollnimekiri olemasolevate ja uute õigusaktide praktilisuse ja jõustatavuse hindamiseks, et parandada ELi keskkonnaõiguse üldist rakendamist liikmesriikides.

  [Read more]
 • Naabrusdialoog - tööriistakomplekt

  Käesolev dokument on suunatud ametiasutustele ja ettevõtetele, kes soovivad kasutada või edendada otsest dialoogi lähenemisviisi elanike ja tööstusobjektide vaheliste keskkonnakonfliktide lahendamiseks. Mitmed liikmesriigid on osalenud mitmes naabrusdialoogide loomise projektis, mille käigus koguti ja hinnati näiteid selle kohta, kuidas keskkonnakonflikte ettevõtete ja nende naabruskonna vahel saab lahendada dialoogi abil.

  [Read more]

Subscribe to our newsletter