IMPEL Logo

Tools

  • Õigete asjade tegemise metoodika lubade andmiseks - Võrdlus

    Õigeid asju keskkonnalubade andmisel on käimasolev projekt (2016-2018), mille käigus vaadeldakse lähemalt lubade andmise ja kontrollide vahelist seost, selgitatakse välja huvitavad juhtumiuuringud ja parimad tavad Euroopas ning määratakse kindlaks ja kirjeldatakse samme, mida võiks kasutada lubade andmise menetlustes.

    [Read more]

Subscribe to our newsletter