IMPEL Logo

Jäätmete töötlemine enne prügilasse ladestamist vastavalt art. 6 prügiladirektiivi kohaselt

Käesolevas aruandes esitatakse IMPELi prügilaprojekti selle osa tulemused, milles keskendutakse direktiivi 1999/31/EÜ (prügilate kohta) artikli 6 rakendamisele ELi liikmesriikides, et uurida olukorda liikmesriikides seoses töötlemata jäätmete prügilasse ladestamisega. Esialgu levitati uuring.

Asutus sisaldab:

  • analüüs erinevate lähenemisviiside kohta, mille abil hinnatakse prügilasse ladestamisele eelneva töötlemise vajadust
  • .
  • jäätmete töötlemise kriteeriumide ja tehnoloogiate analüüs
  • jäätmete segamise lubamise juhised
  • tähelepanekud ühise metoodika kohta, millega hinnatakse ANC-d, kui tegemist on stabiilsete mittereaktiivsete jäätmetega
  • soovitusi nõuetekohase kontrolli läbiviimiseks, et hinnata nii tahkete jäätmete kui ka tööstusjäätmete käitlemise vastavust
  • .

Tags:

Subscribe to our newsletter