IMPEL Logo
  • Kolme IMPEL-toimintaa tukevaa palvelukilpailua

    Kolme IMPEL-toimintaa tukevaa palvelukilpailua

Tervetuloa IMPELiin

Euroopan unionin ympäristölainsäädännön täytäntöönpano- ja soveltamisverkosto (IMPEL) on Euroopan unionin jäsenvaltioiden, EU:hun liittyvien ja ehdokasmaiden, ETA- ja EFTA-maiden sekä mahdollisten Euroopan yhteisön jäsenehdokkaiden ympäristöviranomaisten kansainvälinen voittoa tavoittelematon yhdistys.

Tehtävämme on varmistaa Euroopan ympäristölainsäädännön tehokas täytäntöönpano ja valvonta edistämällä ammatillista yhteistyötä, tiedotusta ja parhaiden käytäntöjen vaihtoa ympäristöviranomaisten välillä.

Hyväksyttyjen käytäntöjen vaihtoa edistetään.

(*This designation is without prejudice to positions on status, and is in line with UNSCR 1244/1999 and the ICJ Opinion on the Kosovo declaration of independence.)

Subscribe to our newsletter