IMPEL Logo

Tietoja IMPEListä

Kuka voi liittyä jäseneksi?

IMPELin jäseneksi voivat liittyä viranomaiset, jotka panevat täytäntöön ja valvovat ympäristölainsäädäntöä. Se ei ole avoin yksityishenkilöille. Tyypillisesti IMPELin jäseniksi liittyvät ympäristöviranomaiset, tarkastuslaitokset, lupaviranomaiset ja ministeriöt. Myös ympäristölainsäädännön toimeenpanon ja täytäntöönpanon parissa työskentelevien organisaatioiden ja viranomaisten yhteenliittymät voivat liittyä IMPELin jäseniksi.

Osallistumisen edut

Verkostoituminen

Organisaatiosi kuuluu yli 50 ympäristöviranomaisen verkostoon, jossa sinulla on mahdollisuus työskennellä yhdessä käytännön toimeenpanokysymysten parissa projektien ja toimintojen kautta. Tämä antaa organisaatiollesi laajat verkostoitumismahdollisuudet muiden IMPELin jäsenmaiden täytäntöönpano- ja toimeenpanoasiantuntijoiden kanssa.

Yhteinen oppiminen

IMPEL-hankkeet ja -toiminta antavat organisaatiollesi mahdollisuuden työskennellä ympäristöviranomaisten yhteisten haasteiden parissa ja tuottaa uusia ideoita ja tietoa. IMPEL tarjoaa jäsenille foorumin, jossa he voivat jakaa ideoita ja kokemuksia ja oppia toisiltaan.

Parhaiden käytäntöjen jakaminen

Yksi IMPELin tärkeimmistä tavoitteista on jakaa ja kehittää parhaita käytäntöjä koskevia ohjeasiakirjoja. Näin voidaan oppia muiden ympäristöviranomaisten asiantuntijoiden kokemuksista.

Käyttöoikeus Basecampiin

Basecamp on verkkopohjainen projektinhallinta- ja viestintäalusta. IMPEL käyttää tätä ohjelmistoa helpottaakseen verkostoitumista, vuorovaikutusta ja tietojen jakamista jäsenten välillä. Pääsy tälle alustalle on yksi IMPELin jäsenyyden käytännön eduista.

Lisääntyneet valmiudet

IMPEL tehostaa valmiuksien kehittämistä organisaatiossasi tarjoamalla mahdollisuuksia oppimiseen projektien, konferenssien ja koulutusten kautta.

Osallistuminen hankkeisiin

Organisaatiosi hyötyy mahdollisuudesta saada henkilöstösi osallistumaan hankkeisiin (lento, majoitus ja perusruokailukustannukset sisältyvät hintaan).

Osallistuminen asiantuntijaryhmiin

Asiantuntijaryhmät ovat teemakohtaisia foorumeita, joissa samanhenkiset kollegat voivat jakaa tietoa ympäristölainsäädännön täytäntöönpanosta ja noudattamisen valvonnasta. Jäsenenä sinulla on mahdollisuus saada henkilöstöä osallistumaan asiantuntijaryhmiin ja tekemään päätöksiä tulevista hankkeista.

Auttaisi organisaatioita käyttämään rajallisia resurssejaan tehokkaammin

Tuottamalla teknistä ohjeistusta ja edistämällä riskiperusteisten lähestymistapojen käyttöä ponnistelujen kohdentamisessa IMPEL voi auttaa jäsenorganisaatioita vahvistamaan ympäristölainsäädännön täytäntöönpanoa.

Valvontaviranomaisten yhteistyö

Viranomaisten välinen yhteistyö on erittäin tärkeää erityisesti rajat ylittävissä asioissa. IMPEL vahvistaa rajat ylittävää viestintää ja asiantuntijoiden välisiä yhteyksiä ja antaa jäsenille mahdollisuuden työskennellä yhdessä yhteisten täytäntöönpanohaasteiden parissa. Tämä työ vahvistaa eri maiden täytäntöönpanoviranomaisten välistä yhteistyötä.

Vertaisarvioinnit

IMPEL tarjoaa vertaisarviointeja nimellä "IMPEL Review Initiative" (IRI). IRI on vapaaehtoinen vertaisarviointi, jossa IMPELin jäsenmaiden ympäristöviranomaiset auttavat toisiaan parantamaan EU:n ympäristölainsäädännön täytäntöönpanoa. IRI:n avulla organisaatiosi voi saada edullisia neuvoja työnsä parantamiseksi.

Yhteistyö ulkopuolisten kumppaneiden kanssa

IMPEL tekee tiivistä yhteistyötä useiden ulkopuolisten verkostojen kanssa, kuten ympäristönsuojelun vaatimustenmukaisuuden ja täytäntöönpanon kansainvälisen verkoston (INECE), ympäristönsuojeluvirastojen johtajien eurooppalaisen verkoston (NEPA), ympäristöasioita käsittelevien syyttäjien eurooppalaisen verkoston (ENPE) ja ympäristöasioita käsittelevien tuomareiden eurooppalaisen verkoston (EUFJE) kanssa. IMPELin jäsenenä organisaatiollasi on mahdollisuus tavata ja työskennellä myös näiden verkostojen jäsenten kanssa.

Vastuualueet

Jäsenyys tuo mukanaan vastuita. IMPEL saa suurimman osan tuloistaan Euroopan unionilta, mutta merkittävä osa (noin 30 %) tulee jäsenmaksuista (5 000 euroa jäsenorganisaatiota kohti). Verkosto on yhtä menestyksekäs kuin osallistujat itse, kun he verkostoituvat ja työskentelevät yhdessä, joten osallistuminen päätöksentekoon, hankkeisiin ja toimintaan on myös keskeinen osa jäsenyyttä.

Miten edetä?

Jos organisaatiosi on kiinnostunut liittymään IMPELin jäseneksi, ota yhteyttä sihteeristöön.

Subscribe to our newsletter