IMPEL Logo

Tietoja IMPEListä

IMPELin jäseninä on 55 ympäristöviranomaista 36 maassa: 28 EU:n jäsenvaltiossa, entisessä Jugoslavian tasavallassa Makedoniassa, Serbiassa, Turkissa, Islannissa, Kosovossa*, Albaniassa, Sveitsissä ja Norjassa. IMPEL-yhdistyksessä niistä käytetään nimitystä IMPELin jäsenmaat.
IMPELin yleiskokous voi hyväksyä yhdistykseen tarkkailijoita, jotka voivat tällöin osallistua yleiskokouksen kokouksiin neuvoa-antavalla äänellä. Tarkkailija voi olla kansainvälinen järjestö tai verkosto, jolla on läheinen yhteys IMPELin toimintaan. Tarkkailijan edustajan nimeämät asiantuntijat voivat myös osallistua IMPELin hankkeisiin ja toimintaan.

(*Tämä nimitys ei vaikuta asemaa koskeviin kannanottoihin, ja se on YK:n turvallisuusneuvoston päätöslauselman 1244/1999 ja Kansainvälisen tuomioistuimen Kosovon itsenäisyysjulistusta koskevan lausunnon mukainen)

.

Subscribe to our newsletter