IMPEL Logo

About IMPEL

Hallitus on yhdistyksen toimeenpaneva elin, joka vastaa päivittäisestä hallinnosta ja yleiskokouksen päätösten täytäntöönpanosta. Se esimerkiksi hoitaa suhteita tärkeimpiin ulkoisiin sidosryhmiin, kuten Euroopan komissioon, laatii verkoston talousarvion ja hallinnoi ja jakaa varoja tarvittaessa. Hallitus valvoo sihteeristöä.

Hallitukseen kuuluvat tällä hetkellä:

Marco Falconi

Marco Falconi työskentelee teknologina ISPRA:ssa (Italian ympäristönsuojelu- ja tutkimuslaitos) ja on IMPEL Water and Land -asiantuntijaryhmän johtaja. Hänellä on kaksi maisterintutkintoa – toinen ympäristötieteissä ja toinen geologiassa.
Marcolla on kansainvälistä kokemusta YK:n hankkeista Balkanin maissa ja GEO6-arvioinnista. Hän on yksi EIONETin kansallisesta maaperän vertailukeskuksesta. ISPRAssa hän koordinoi vuotuisen Urban Areas Report -raportin maaperää ja maata käsittelevää lukua. Hän on myös pilaantuneita alueita käsittelevän vuosittaisen Remtech Europe -konferenssin tieteellinen koordinaattori. Hän opettaa ympäristöarviointia Marchen ammattikorkeakoulussa ja Camerinon yliopistossa.

Alfred Dreijer

Alfred työskentelee Alankomaiden Drenthen maakunnan lupaviranomaisessa, joka myöntää metsästys-, luonnonsuojelu- ja metsätalouslupia. Drenthen maakunnan puolesta hän osallistuu luonnonsuojelulainsäädäntöä käsittelevään kansalliseen työryhmään ja sudenhoitoa käsittelevään kansalliseen työryhmään. Aiempaan työkokemukseen kuuluu työskentely maatalous-, luonto- ja kalastusministeriössä kiinteistönvälittäjänä sekä Frieslandin maakunnan luonnonsuojeluviranomaisena. Hän on ollut mukana IMPELissä vuodesta 2017  ja vuonna 2021 hänet valittiin luontoasiantuntijaryhmän johtajaksi.

Martine Blondeel

Martine on vanhempi ympäristö- ja aluekehityspolitiikan asiantuntija Flanderin hallituksen ympäristö- ja aluekehitysministeriössä Belgiassa. Tätä ennen hän toimi useita vuosia ympäristötarkastusosaston ylitarkastuspäällikkönä. Tässä tehtävässä hän valvoi useiden asiantuntijoiden koordinointityötä eri ympäristöaloilla, kuten ilman, jäteveden, jätteiden, jätekuljetusten, melun, hajujen, otsonikerrosta heikentävien aineiden ja kasvihuonekaasujen, maaperän ja pohjaveden, geneettisesti muunnettujen organismien, energianhallintajärjestelmien, ympäristöasioiden hallintajärjestelmien ja Reach-asetuksen aloilla. Tätä ennen hän toimi koordinaattori-asiantuntijana ilman pilaantumisen ja hajuhaittojen valvonnan alalla. Hänellä on kokemusta ympäristötarkastajana, ilmapolitiikan asiantuntijana ja tiedekasvattajana. Hän opiskeli Leuvenin yliopistossa ja jatkoi opintojaan Antwerpenin ja Gentin yliopistoissa. Hän on ollut mukana IMPELissä vuodesta 2007 lähtien – pääasiassa asiantuntijaryhmissä Industry & Air ja Cross Cutting Issues – ja vuonna 2021 hänet valittiin Cross Cutting Issues -asiantuntijaryhmän johtajaksi.

Ana Garcia

Ms Ana Garcia > työskentelee tällä hetkellä IGAMAOTin yhteistyö- ja kansainvälisten asioiden yksikön tarkastusjohtajana Portugalissa. Hän työskentelee ympäristötarkastajana maatalouden, meren, ympäristön ja aluesuunnittelun yleisessä tarkastusvirastossa (IGAMAOT, Portugali), ja hänellä on ympäristötieteiden tohtorin tutkinto aiheesta “ympäristölainsäädännön täytäntöönpano”. Hän on työskennellyt IMPELin kanssa vuodesta 1999 hän on osallistunut kansallisena edustajana IMPEL-hankkeisiin eri aloilla, erityisesti luonnonsuojelun, teollisuuden sekä ilman, jätteiden ja veden aloilla, ja hän on ollut Portugalin kansallinen koordinaattori vuodesta 2015 ja IMPELin varapuheenjohtaja vuosina 2017-2018.

Helge Ziolkowski

Helge Ziolkowski työskentelee Ruotsin ympäristönsuojeluviraston jätteiden siirroista vastaavana johtavana neuvonantajana. Hän liittyi IMPEL Waste- ja TFS-perheeseen vuonna 2010, ja siitä lähtien hän on osallistunut moniin eri hankkeisiin Ruotsin ympäristönsuojeluvirastossa. Helge valittiin COP 12:ssa Basel ENFORCEn jäseneksi kaudeksi 2016/17. Hän toimi viimeiset kolme vuotta TFS-osaston päällikkönä Sachsenin osavaltiossa ja palasi lopulta Ruotsiin toukokuussa 2021. Hänellä on kokemusta TFS- ja jäteluokituksista, jätevesistä ja kaatopaikoista. Helge on jäte- ja TFS-asiantuntijaryhmän johtaja vuosina 2022/23. Hän on suorittanut kemian tutkinnon Dresdenin teknisessä yliopistossa.

Jean-Luc Perrin

Jean-Luc on kroonisten riskien ja tarkastusten ohjausosaston päällikkö energiansiirtoministeriössä Ranskassa. Hän on opiskellut Ecole polytechnique ja Ecole Nationale Superieure de Techniques Avancees -korkeakoulussa Pariisissa, ja hänellä on kokemusta työskentelystä eri ministeriöissä muun muassa sosiaalivakuutuksen kirjanpidon, maaperän ja radioaktiivisen pilaantumisen parissa ja nyt teollisuuslaitosten tarkastusten parissa. Hän on toiminut Ranskan kansallisena IMPEL-koordinaattorina vuodesta 2009 ja osallistunut moniin IMPEL-toimiin. Vuonna 2022 hänet valittiin IMPELin varapuheenjohtajaksi hallinto- ja talousasioista.  

Bojan Počkar

Bojan on vanhempi ympäristötarkastaja Slovenian ympäristö- ja aluesuunnitteluvirastossa. Hän on suorittanut organisaatiotieteiden tutkinnon Kranjin yliopistossa Sloveniassa. Hän johtaa Sloveniassa monialaisten polttoainesidonnaisuutta koskevien kysymysten osastojen välistä työryhmää (jäseninä tarkastusvirasto, poliisi, taloushallinto) ja on osallistunut IMPEL-ohjelmaan yli 10 vuoden ajan kansallisena koordinaattorina, polttoainesidonnaisuutta koskevissa asioissa toimivana kansallisena yhteyspisteenä, jäte- ja polttoainesidonnaisuutta käsittelevän asiantuntijaryhmän ohjauskomitean jäsenenä sekä aktiivisena jäsenenä IMPEL-hankkeissa jäte- ja polttoainesidonnaisuutta käsittelevissä eri asiantuntijaryhmissä ja monialaisissa asiantuntijaryhmissä. Bojan on hankkeiden varapuheenjohtaja. 

Marinus Jordaan

Marinus Jordaan is working as an inspection expert in the behavioural intervention team of the regional environmental agency DCMR Rijnmond area in the Netherlands. He joined the IMPEL family with the Idepend decision tool project in 2012. He joined the IED Implementation project in 2015 and is Industry and Air deputy since 2021 and became expert team leader in April 2023. Marinus has international experience in soil investigation and remediation in Australia, training inspectors and permitters from several at the time ‘’new’’  EU members from 2000 on in Poland, Latvia, Estonia and Bulgaria but also others like Russia. He holds the B.Sc. in Environmental Engineering from the van Hall Institute in Groningen and Master of Public administration from the Antwerp University.

Subscribe to our newsletter