IMPEL Logo

About IMPEL

Hallitus on yhdistyksen toimeenpaneva elin, joka vastaa päivittäisestä hallinnosta ja yleiskokouksen päätösten täytäntöönpanosta. Se esimerkiksi hoitaa suhteita tärkeimpiin ulkoisiin sidosryhmiin, kuten Euroopan komissioon, laatii verkoston talousarvion ja hallinnoi ja jakaa varoja tarvittaessa. Hallitus valvoo sihteeristöä.

Hallitukseen kuuluvat tällä hetkellä:

Marco Falconi

Marco Falconi työskentelee teknologina ISPRA:ssa (Italian ympäristönsuojelu- ja tutkimuslaitos) ja on IMPEL Water and Land -asiantuntijaryhmän johtaja. Hänellä on kaksi maisterintutkintoa – toinen ympäristötieteissä ja toinen geologiassa.
Marcolla on kansainvälistä kokemusta YK:n hankkeista Balkanin maissa ja GEO6-arvioinnista. Hän on yksi EIONETin kansallisesta maaperän vertailukeskuksesta. ISPRAssa hän koordinoi vuotuisen Urban Areas Report -raportin maaperää ja maata käsittelevää lukua. Hän on myös pilaantuneita alueita käsittelevän vuosittaisen Remtech Europe -konferenssin tieteellinen koordinaattori. Hän opettaa ympäristöarviointia Marchen ammattikorkeakoulussa ja Camerinon yliopistossa.

Florije Kqiku

Florije Kqiku, a seasoned professional with nearly two decades in Government of Kosovo and four years in the private sector, excels in environmental law and enforcement. Serving as the Head of Division for Inspection at the Ministry of Environment, Spatial Planning, and Infrastructure in Kosovo from 2014-2023, she led strategic initiatives, represented Kosovo internationally, and managed legislative reforms. Florije's expertise extends to project management, training, and coordination in regional and EU networks. Holding a Master's in Management and The Environment from the University of Lancaster and a background as an engineer of architecture from the University of Prishtina, she offers a unique and comprehensive perspective on environmental issues. Florije is a multilingual, dedicated leader, actively contributing within IMPEL since 2014, participating in various projects, including those focused on combating Environmental Crime. Notably, she has served as the National Coordinator for Kosovo within the framework of IMPEL and as the National Coordinator for EnviCrimeNet for a decade.

Rob Kramers

Rob Kramers is an international expert and programme manager at the knowledge Centre for the Environment at Rijkswaterstaat in The Netherlands. His organisation is part of the ministry of Infrastructure and Water management. 

The primary focus of his team is capacity building and training on environmental themes. With 25 years of experience within IMPEL, Rob contributed on many of the projects. Doing the Right Things (Inspection planning) and the Knowledge and Innovation Centre are some of them. Rob was the programme manager for IMPEL’s Knowledge and Information Programme and is one of the ambassadors of the IMPEL Review Initiative programme.

Bojan Počkar

Bojan on vanhempi ympäristötarkastaja Slovenian ympäristö- ja aluesuunnitteluvirastossa. Hän on suorittanut organisaatiotieteiden tutkinnon Kranjin yliopistossa Sloveniassa. Hän johtaa Sloveniassa monialaisten polttoainesidonnaisuutta koskevien kysymysten osastojen välistä työryhmää (jäseninä tarkastusvirasto, poliisi, taloushallinto) ja on osallistunut IMPEL-ohjelmaan yli 10 vuoden ajan kansallisena koordinaattorina, polttoainesidonnaisuutta koskevissa asioissa toimivana kansallisena yhteyspisteenä, jäte- ja polttoainesidonnaisuutta käsittelevän asiantuntijaryhmän ohjauskomitean jäsenenä sekä aktiivisena jäsenenä IMPEL-hankkeissa jäte- ja polttoainesidonnaisuutta käsittelevissä eri asiantuntijaryhmissä ja monialaisissa asiantuntijaryhmissä. Bojan on hankkeiden varapuheenjohtaja. 

Marinus Jordaan

Marinus Jordaan is working as an inspection expert in the behavioural intervention team of the regional environmental agency DCMR Rijnmond area in the Netherlands. He joined the IMPEL family with the Idepend decision tool project in 2012. He joined the IED Implementation project in 2015 and is Industry and Air deputy since 2021 and became expert team leader in April 2023. Marinus has international experience in soil investigation and remediation in Australia, training inspectors and permitters from several at the time ‘’new’’  EU members from 2000 on in Poland, Latvia, Estonia and Bulgaria but also others like Russia. He holds the B.Sc. in Environmental Engineering from the van Hall Institute in Groningen and Master of Public administration from the Antwerp University.

Alfred Dreijer

Alfred työskentelee Alankomaiden Drenthen maakunnan lupaviranomaisessa, joka myöntää metsästys-, luonnonsuojelu- ja metsätalouslupia. Drenthen maakunnan puolesta hän osallistuu luonnonsuojelulainsäädäntöä käsittelevään kansalliseen työryhmään ja sudenhoitoa käsittelevään kansalliseen työryhmään. Aiempaan työkokemukseen kuuluu työskentely maatalous-, luonto- ja kalastusministeriössä kiinteistönvälittäjänä sekä Frieslandin maakunnan luonnonsuojeluviranomaisena. Hän on ollut mukana IMPELissä vuodesta 2017  ja vuonna 2021 hänet valittiin luontoasiantuntijaryhmän johtajaksi.

Martine Blondeel

Martine on vanhempi ympäristö- ja aluekehityspolitiikan asiantuntija Flanderin hallituksen ympäristö- ja aluekehitysministeriössä Belgiassa. Tätä ennen hän toimi useita vuosia ympäristötarkastusosaston ylitarkastuspäällikkönä. Tässä tehtävässä hän valvoi useiden asiantuntijoiden koordinointityötä eri ympäristöaloilla, kuten ilman, jäteveden, jätteiden, jätekuljetusten, melun, hajujen, otsonikerrosta heikentävien aineiden ja kasvihuonekaasujen, maaperän ja pohjaveden, geneettisesti muunnettujen organismien, energianhallintajärjestelmien, ympäristöasioiden hallintajärjestelmien ja Reach-asetuksen aloilla. Tätä ennen hän toimi koordinaattori-asiantuntijana ilman pilaantumisen ja hajuhaittojen valvonnan alalla. Hänellä on kokemusta ympäristötarkastajana, ilmapolitiikan asiantuntijana ja tiedekasvattajana. Hän opiskeli Leuvenin yliopistossa ja jatkoi opintojaan Antwerpenin ja Gentin yliopistoissa. Hän on ollut mukana IMPELissä vuodesta 2007 lähtien – pääasiassa asiantuntijaryhmissä Industry & Air ja Cross Cutting Issues – ja vuonna 2021 hänet valittiin Cross Cutting Issues -asiantuntijaryhmän johtajaksi.

Subscribe to our newsletter