IMPEL Logo

About IMPEL

Sihteeristön henkilöstö koostuu viidestä virkamiesryhmästä:

Will Fawcett

Will Fawcett vastaa IMPELin organisatorisesta ja operatiivisesta tuesta. Hänen päätehtäviinsä kuuluu hallituksen ja yleiskokousten suunnittelu, koordinointi ja seuranta. Hän tukee puheenjohtajaa ja varapuheenjohtajaa heidän työssään. Hän auttaa avustushakemusten ja raporttien laatimisessa yhteistyössä hallituksen, asiantuntijaryhmien johtajien sekä hanke- ja talousvastaavien kanssa. Hän koordinoi sihteeristön toimintaa sekä luo yhteyksiä tavaroiden ja palvelujen toimittajiin ja hallinnoi heitä. Hän koordinoi myös toimintaa muiden asiaankuuluvien ympäristövaatimusten noudattamista edistävien verkostojen kanssa.

 

Pinar Topkaya

Pinar Topkaya vastaa projektinhallinnasta. Hän vastaa hankesalkun ja -toimien valvonnasta sekä IMPEL-hankkeiden hallintasuunnitelmien laatimisesta. Hän laatii riskienhallintasuunnitelmat ja varmistaa muutosten raportoinnin ja valvonnan. Hän tukee asiantuntijaryhmiä niiden työsuunnitelmien laatimisessa. Hän huolehtii hankkeiden edistymisen oikea-aikaisesta seurannasta ja raportoinnista ja laatii teknisiä raportteja IMPELin avustusten raportointia varten. Hän tukee hankkeiden vetäjiä kustannusten valvonnassa yhteistyössä talouspäällikön kanssa.

Fotini Stamati

Fotini Stamati - Yleishallinnon tukipalvelut

Fotini Stamati tarjoaa IMPEL’s yleistä hallinnollista tukea. Hallitsee kiinnostuksenilmaisuprosessia ja jäsenten’ pääsyä intranetiin sekä ylläpitää päivitettyä yhteystietoluetteloa. Hän jakaa asiaankuuluvaa tietoa kansallisille koordinaattoreille, hallitukselle ja jäsenjärjestöille. Hän tukee intranet-viestintää hallituksesta, komiteoista, hankkeista ja toiminnasta verkostolle. Hän antaa tukea videokonferenssien ja IMPEL-kokousten rekisteröintimenettelyjen perustamiseen ja hallinnoi IMPEL-kalenteria.
Eleni Belmpa

Eleni Belmpa is in charge of Travel and Event Management and Support in IMPEL. She is responsible for preparing, organizing and managing IMPEL's virtual and hybrid physical events, including conferences, meetings, and general assemblies. She also develops standardized event components, such as forms, checklists, and model communications, that can be used for all events.

Subscribe to our newsletter