IMPEL Logo

IMPEL Supporting IED Implementation Project Tarjouskilpailu - Määräaika 7. syyskuuta.

17 Aug, 2023

IMPEL Supporting Industrial Emissions Directive (IED) Implementation -hankkeen tavoitteena on jakaa tietoa ja hyviä käytäntöjä sääntelyn ammattilaisten kesken sekä kehittää ohjeita ja koulutusmateriaalia IED:n tehokkaan täytäntöönpanon tueksi.  

Hankkeessa toimii sikoja ja siipikarjaa käsittelevä työryhmä, jonka tavoitteena on tehotuotantoa harjoittavien kotieläintuotantotilojen ympäristövalvonnan täytäntöönpano. 

Tämän työryhmän puitteissa IMPEL etsii palveluntarjoajaa, joka laatii lyhyen videon työryhmän tuotosten levittämistä varten.   

Katsokaa oheinen palveluilmoitus konsultista IMPEL Supporting IED Implementation -hankkeen puitteissa. 

Hakemusten jättöaika on 7. syyskuuta 2023. 

Hakemusten viimeinen jättöpäivä on 7. syyskuuta 2023. 

Subscribe to our newsletter