IMPEL Logo

Alueellinen seminaari ympäristövaatimusten noudattamisen valvontaa koskevista politiikoista ja välineistä

09 Nov, 2021

Tietoa kumppaniverkoston tapahtumasta.

Tämä toinen alueellinen seminaari tarjoaa itäisten kumppanimaiden ja OECD:n talouksien osallistujille tilaisuuden jakaa ja keskustella OECD:n vuosina 2020-2021 tekemien kahden itäisten kumppanimaiden, Armenian ja Moldovan tasavallan, ympäristövaatimusten noudattamisen varmistamista koskevan tarkastuksen tuloksista. Lisäksi keskustellaan selkeän ja kattavan ympäristönsuojelun täytäntöönpanopolitiikan ominaispiirteistä, viranomaisten käytössä olevista välineistä sääntöjen noudattamisen valvomiseksi sekä sääntöjen noudattamatta jättämisestä määrättävien seuraamusten optimaalisesta yhdistelmästä.

Lisätietoja ja ilmoittautuminen täällä: eu4environment

.

 

Subscribe to our newsletter