IMPEL Logo

Kaivannaisjätteiden käsittelyä koskeva tarjouskilpailu

25 Jul, 2022

Kaivannaisjätteen jätehuoltoa koskevan IMPEL-hankkeen tavoitteena on vertailla direktiivin saattamista osaksi kansallista lainsäädäntöä eri jäsenvaltioissa, jotta voidaan arvioida yhteisiä suuntaviivoja historiallisen kaivannaisjätteen jätehuollon parantamiseksi, myös sen hyödyntämiseksi uusioraaka-aineina. Kaiken tämän pitäisi olla sopusoinnussa kiertotaloutta koskevien eurooppalaisten suuntaviivojen kanssa. Hankkeessa on tarpeen, että kaivannaisjätteen jätehuoltoon ja hyödyntämiseen perehtynyt laitos tai tutkimuskeskus tutkii hankkeen käytännön näkökohtia (eikä sitä rajoiteta pelkästään lainsäädännöllisiin näkökohtiin).

Siten IMPEL etsii kaivannaisjätteen jätehuoltohankkeen tarpeisiin palveluntarjoajaa.

Palveluntarjoajaa?

Katsokaa oheinen palveluilmoitus IMPELin “Kaivannaisjätteiden hallinta” -hankkeen puitteissa konsultin etsimiseksi.

Palveluilmoitus on liitteenä.

Hakemusten viimeinen jättöpäivä on 15. elokuuta 2022

PALVELUILMOITUS KONSULTTORILLE IMPEL “KAIVOSTOIMINTAJÄTTEIDEN HALLINTA” -HANKKEEN RAKENTEESSA TARJOUSPYYNTÖ

Subscribe to our newsletter