IMPEL Logo

NPRI-hanketta koskeva tarjouskilpailu

25 Jul, 2022

IMPELin kansallisen vertaisarviointialoitteen (NPRI) neljännen vaiheen hankkeen tavoitteena on kehittää itsenäisiä valmiuksia vertaisarvioinnin suorittamiseen. Työn strategisena tuloksena on ympäristölainsäädännön parempi ja yhtenäisempi täytäntöönpano kansallisella ja alueellisella tasolla kunkin maan lainsäädännöllisen ja teknisen erityistilanteen perusteella. NPRI-prosessin avulla voidaan paikallisen analyysin perusteella tunnistaa verkoston heikkouksia ja löytää ratkaisuja, joita voidaan soveltaa myös koko verkostossa. Hankkeessa on tarpeen antaa asiantuntijatukea hankkeen johtajille ja ryhmälle vertaisarviointien erityisalalla kansainvälisellä tasolla.

Jos näin ollen IMPEL etsii palveluntarjoajaa NPRI:n neljännen vaiheen hankkeen tarpeisiin.

Palveluntarjoajaa?

Katsokaa oheinen palveluilmoitus IMPELin kansallisen vertaisarviointialoitteen (NPRI) neljännen vaiheen hankkeeseen liittyvää konsulttia varten.

Palveluilmoitus on liitteenä.

Ajanjaksoa on pidennetty - uusi hakuajan päättymispäivä on 8. syyskuuta 2022.

PALVELUILMOITUS KONSULTTORILLE IMPEL NATIONAL PEER REVIEW INITIATIVE (NPRI) PHASE IV PROJEKTIN RAKENTEESSA TARJOUSPYYNTÖ

Subscribe to our newsletter