IMPEL Logo

News

 • IMPEL-verkoston uusi puheenjohtaja ja varapuheenjohtajat

  22 Dec, 2021

  Ana Garcia portugalilaisesta IGAMAOTista on valittu IMPELin puheenjohtajaksi. Jean-Luck Perrin ekologisen siirtymän ministeriöstä on valittu IMPELin hankkeiden varapuheenjohtajaksi. Kristina Rabe liittovaltion ympäristö-, luonnonsuojelu- ja ydinturvallisuusministeriöstä valittiin IMPELin hallinnon varapuheenjohtajaksi.

  [Read more]
 • NPRI:n vaiheen III online-sulkemisseminaarin tulokset

  22 Dec, 2021

  Kansallinen vertaisarviointialoite (National Peer Review Initiative, NPRI) järjesti verkossa järjestettävän päätösseminaarinsa maanantaina 20. joulukuuta 2021. Seminaarin päätavoitteena oli havainnollistaa kokemuksia ja etuja Italiassa, Alankomaissa, Portugalissa ja Italiassa.

  [Read more]
 • "Jätteiden loppu ja sivutuotteet: REACH-asetuksen noudattaminen" -verkkoseminaarin tulokset.

  09 Dec, 2021

  Online-työpaja aiheesta End-of-waste and By-products: compliance with REACH järjestettiin 25. marraskuuta 2021 osana IMPEL-hanketta Waste Management and Circular Economy. Työpajassa keskusteltiin siitä, milloin ja miten REACH tulee kyseeseen arvioitaessa sivutuotteen tai jätteen loppukäsittelyn asemaa käytännössä ja miten toimijat ja sääntelyviranomaiset voivat varmistaa, että REACHia sovelletaan käytännössä oikealla hetkellä oikealla tavalla.

  [Read more]
 • IMPEL Water and Land -hankkeen yleiskatsaus vuoteen 2022 ja sen jälkeen - 26. tammikuuta 2022, 10.00 - 12.20 Keski-Euroopan aikaa.

  09 Dec, 2021

  IMPELin vesi- ja maa-asiantuntijaryhmä kutsuu sinut avoimien ovien päivään 26. tammikuuta 2022 klo 10.00-12.20 CET. Lisätietoja alla ja/tai klikkaa tästä.

  [Read more]
 • Osallistumispyyntö NPRI:n III vaiheen online-sulkemisseminaariin 20. joulukuuta.

  03 Dec, 2021

  Sinut kutsutaan osallistumaan IMPELin kansallisen vertaisarviointialoitteen (NPRI) vaiheen III online-sulkuseminaariin "NPRI: NPRI: todellinen toteutus - uudet kokemukset ja jatkotoimet", joka järjestetään maanantaina 20. joulukuuta 2021 klo 09.30-12.30 CET.

  [Read more]
 • YK:n 26. ilmastokokous (COP26) Glasgow'ssa

  16 Nov, 2021

  Yhdistynyt kuningaskunta isännöi YK:n 26. ilmastonmuutoskonferenssia (COP26) Glasgow'ssa 31. lokakuuta - 12. marraskuuta 2021. COP26-huippukokous kokosi osapuolet yhteen nopeuttamaan toimia Pariisin sopimuksen ja YK:n ilmastonmuutosta koskevan puitesopimuksen tavoitteiden saavuttamiseksi.

  [Read more]
 • SAVE THE DATE! WORKSHOP End-of-waste and By-products: compliance with REACH. 25. MARRASKUU 10:00h-17.00h CET.

  09 Nov, 2021

  REACH-asetuksen ja jätepuitedirektiivin välinen vuorovaikutus on usein kriittinen kysymys sekä toiminnanharjoittajien että sääntelyviranomaisten kannalta. IMPEL "Waste Management & Circular Economy" -hankkeen puitteissa järjestettävässä työpajassa halutaan keskustella siitä, milloin ja miten REACH tulee käytännössä kyseeseen sivutuotteen tai jätteen loppukäsittelyn asemaa arvioitaessa ja miten toimijat ja sääntelyviranomaiset voivat varmistaa, että REACHia sovelletaan käytännössä oikealla hetkellä oikealla tavalla.

  [Read more]
 • Alueellinen seminaari ympäristövaatimusten noudattamisen valvontaa koskevista politiikoista ja välineistä

  09 Nov, 2021

  Tietoa kumppaniverkoston tapahtumasta. Tämä toinen alueellinen seminaari tarjoaa itäisten kumppanimaiden ja OECD:n talouksien osallistujille tilaisuuden jakaa ja keskustella OECD:n vuosina 2020-2021 tekemien kahden itäisten kumppanimaiden, Armenian ja Moldovan tasavallan, ympäristövaatimusten noudattamisen varmistamista koskevan tarkastelun tuloksista. Lisäksi keskustellaan selkeän ja kattavan ympäristönsuojelun täytäntöönpanopolitiikan ominaispiirteistä, viranomaisten käytössä olevista välineistä sääntöjen noudattamisen valvomiseksi sekä sääntöjen noudattamatta jättämisestä määrättävien seuraamusten optimaalisesta yhdistelmästä.

  [Read more]
 • Tapaustutkimuspyyntö MPE ja maaperän pesu

  18 Oct, 2021

  Vuonna 2021 Water and Land Remediation kerää tapaustutkimuksia monivaiheisesta uuttamisesta (MPE) ja maaperän pesusta. Kaikkia, jotka ovat kiinnostuneita kertomaan jommankumman edellä mainitun tekniikan soveltamisesta saaduista tuloksista, pyydetään lähettämään ne seuraavassa muodossa MS word -muodossa (ei pdf) viimeistään 15. joulukuuta 2021 osoitteeseen marco.falconi@impel.eu otsikolla "MPE Case Study" tai "Soil Washing Case Study". Jos teillä on useita tapaustutkimuksia, valmistelkaa ja lähettäkää eri tiedostot, jotta niitä on helpompi käsitellä. Teidät sisällytetään "Contributors"-luokkaan.

  [Read more]
 • Toiminnanharjoittajien omavalvontaa ilmapäästöjen seurannasta järjestetyn verkkokokouksen tulokset: "Keskittyminen ja hyvien käytäntöjen vaihto ovat avainasemassa"

  12 Oct, 2021

  Verkkoseminaari toiminnanharjoittajien ilmapäästöjen omavalvonnasta järjestettiin 28. syyskuuta ja 11. lokakuuta osana IMPEL-hanketta Supporting IED Implementation 2021-2024, jonka järjestivät yhdessä ARPA Sardegna (Italia) ja IGAMAOT (Portugali). Työpajassa keskityttiin tärkeisiin aiheisiin, kuten toiminnanharjoittajan omavalvontaan, ilmapäästöihin, jatkuvaan ja ei-jatkuvaan, ja erityisesti toiminnanharjoittajien (duty-holdereiden) omavalvonnan ja sen raportoinnin luotettavuuteen.

  [Read more]

Subscribe to our newsletter