IMPEL Logo

News

 • IMPEL-veden ja maaperän kunnostushankkeen tulokset esiteltiin AquaConSoil 2023 -tapahtumassa.

  14 Sep, 2023

  Vesi- ja maaperän kunnostuksen projektipäällikkö Marco Falconi osallistui Prahassa 11.-15. syyskuuta 2023 järjestettävään AquaConSoil 2023 -konferenssiin. Marco Falconi esitteli IMPEL Water and Land Remediation -hankkeen tuloksia konferenssissa 13. syyskuuta 2023 aiheessa TOPIC 3: Sustainable remediation, emerging contaminants and prevention towards zero pollution.

  [Read more]
 • IMPELin johtokunnan vierailu Balkanin maihin

  04 Jul, 2023

  IMPELin johtokunnan vierailu Balkanin maihin

  [Read more]
 • IMPELin 25. yleiskokous

  20 Jun, 2023

  IMPELin 25. yleiskokous pidetään Tukholmassa.

  [Read more]
 • 15. Teollisuusonnettomuuksista saadut kokemukset -seminaari pidettiin 23.-24. toukokuuta 2023.

  14 Jun, 2023

  Työtapaturmia koskevien tietojen kerääminen ja analysointi on välttämätöntä uusien onnettomuuksien ehkäisemiseksi. Tarkastajilla on oltava kuvia onnettomuustilanteista, jotta he voivat ymmärtää, mitä todella tapahtui ja mihin toimenpiteisiin tällaisissa tilanteissa lopulta ryhdyttiin. Vuodesta 1999 lähtien on järjestetty useita seminaareja saaduista kokemuksista, jotta helpotettaisiin tietojen levittämistä ja vaihtoa jäsenvaltioiden tarkastuslaitosten välillä. Marseillessa Ranskassa järjestettiin 23.-24. toukokuuta 2023 15. teollisuusonnettomuuksista saatujen kokemusten seminaari. Seminaarin tavoitteena oli jatkaa onnettomuuksista (räjähdykset, tulipalot, pilaantuminen jne.) saatujen kokemusten jakamista sekä teknisistä näkökohdista että sovellettavista säädöksistä, vahvistaa jäsenvaltioiden tarkastuslaitosten välistä kokemustenvaihtoa ja edistää hyvien käytäntöjen kehittämistä. Seminaarin aikana tarkastajat esittelivät valikoituja onnettomuuksia antamalla teknisiä kuvauksia ja analyysin tuloksia (toteutetut toimenpiteet, organisaatiovirheet, järjestelmät tai materiaalit, jotka eivät toimineet jne.). Lisäksi he kertoivat yksityiskohtaisesti onnettomuuksista saaduista kokemuksista ja omista kokemuksistaan onnettomuuden aikana tai sen jälkeen. Seminaariraportti julkaistaan lähiaikoina. Klikkaa tästä saadaksesi lisätietoja aiemmista seminaareista.

  [Read more]
 • NPRI-hanke Slovakian ympäristötarkastusviraston (SIŽP) kanssa.

  12 Jun, 2023

  Slovakian ympäristötarkastuslaitos (SIŽP) osallistuu aktiivisesti IMPELin kansalliseen vertaisarviointialoitteeseen (NPRI) ja toteuttaa NPRI-ohjelmaa, jossa keskitytään uuden teknisten innovaatioiden osaston kehittämiseen tukemaan innovatiivisten välineiden käyttöä tarkastusten ja muiden ympäristönsuojelutoimien tehokkuuden ja vaikuttavuuden lisäämiseksi. Bratislavassa pidettiin 29.-31. toukokuuta NPRI:n puitteissa kokous, johon osallistui 22 SIŽP:n edustajaa; kokoukseen osallistui myös NPRI-hankeryhmän jäseniä Portugalista, Romaniasta, Italiasta ja Albaniasta. He halusivat antaa panoksensa keskusteluun mutta myös nähdä Slovakiassa meneillään olevan työn esimerkkinä ja kokemuksena vertaisarvioinnista, jota he voivat käyttää omassa NPRI:n näkökulmassaan. SIŽP:n pääjohtaja Ján Jenčo mainitsi, että NPRI-hanke on tärkeä hänen organisaatiolleen, koska joustavan NPRI-lähestymistavan soveltaminen antaa sille mahdollisuuden nopeuttaa äskettäin perustetun teknologisten innovaatioiden osaston kehitysprosessia. Hän totesi, että NPRI-hankkeen toteuttaminen kansainvälisen NPRI-ryhmän tuella tuo merkittävää lisäarvoa hänen organisaatiolleen. Tämä koskee erityisesti SIŽP:n tavoitteiden muuttamista innovatiivisten välineiden konkreettiseksi kehittämiseksi. Hankkeen tässä vaiheessa muun muassa Slovakian NPRI-hankkeen rajaus ja sidosryhmäanalyysin tulosten käsittely ja analysointi ovat tärkeitä hankkeen jatkototeutuksen kannalta. Kokoukseen osallistuivat myös uuden osaston suunnitelman kehittämisestä vastaavat kansalliset hankejohtajat ja useat Slovakian tarkastusviraston alueellisten yksiköiden edustajat, jotka ovat kehitteillä olevan palvelun "käyttäjiä", ja he esittivät näkemyksiään. Slovakialaisten osallistujien rakentavien keskustelujen tulokset sekä kansainvälisen NPRI-hankeryhmän jäsenten vertaispohdinnat muodostivat tärkeän perustan SIŽP:n jatkotoimille. NPRI-hankeryhmä edistää myös toiminnan uutta vaihetta. Kokouksessa myös kansainväliset NPRI-hankeryhmän jäsenet käyttivät kokousta hyväkseen jakaakseen ja keskustellakseen vertaispohdinnan kautta NPRI-hankkeensa täytäntöönpanon edistymisestä. Tämä lähestymistapa osoittautui erityisen arvokkaaksi.

  [Read more]
 • IMPEL-luonnonsuojelun asiantuntijaryhmän kokous pidettiin 20. huhtikuuta 2023.

  01 Jun, 2023

  IMPEL-luonnonsuojelun asiantuntijaryhmän kokous pidettiin 20. huhtikuuta 2023 Roomassa. Tilaisuuden isäntänä toimi Italian ympäristönsuojelu- ja tutkimuslaitos (ISPRA). Kokoukseen osallistui paikan päällä 30 edustajaa 18 maasta, ja monet muut osallistuivat kokoukseen verkossa.

  [Read more]

Subscribe to our newsletter