IMPEL Logo

News

 • IMPEL-luonnonsuojelun asiantuntijaryhmän kokous pidettiin 20. huhtikuuta 2023.

  01 Jun, 2023

  IMPEL-luonnonsuojelun asiantuntijaryhmän kokous pidettiin 20. huhtikuuta 2023 Roomassa. Tilaisuuden isäntänä toimi Italian ympäristönsuojelu- ja tutkimuslaitos (ISPRA). Kokoukseen osallistui paikan päällä 30 edustajaa 18 maasta, ja monet muut osallistuivat kokoukseen verkossa.

  [Read more]
 • IMPELin julkisten haittojen projektiryhmän yhteinen tarkastus

  01 Jun, 2023

  IMPEL Supporting IED Implementation Project -hankkeen puitteissa Public Nuisance Working Group järjesti 15.-16. toukokuuta 2023 projektiryhmän kokouksen ja yhteisen tarkastuksen Suomessa sijaitsevalla sellu- ja paperitehtaalla. Mukana oli tarkastajia Portugalista, Espanjasta, Saksasta ja Suomesta.

  [Read more]
 • IMPEL NPRI -hanke Pohjois-Makedonian ja Serbian kanssa

  26 May, 2023

  IMPELin kansallinen vertaisarviointialoite (National Peer Review Initiative, NPRI) luo perustan itsenäisten vertaisarviointitoimien kehittämiselle ympäristöviranomaisten ja -virastojen kansallisissa verkostoissa. NPRI-lähestymistapaa voidaan käyttää joustavana välineenä oman suorituskyvyn parantamiseen vuoropuhelun, yhteisten vastakkainasettelujen ja hyvien käytäntöjen vaihdon avulla samaan verkostoon tai samoja asioita käsittelevien sidosryhmien ryhmään kuuluvien vertaisarvioijien välillä. Se on tehokas väline, joka tukee EU:n ECA-aloitteen täytäntöönpanoa, lähinnä sen tarjoamien mahdollisuuksien ansiosta, jotka liittyvät hyvien ja parhaiden käytäntöjen täytäntöönpanoon ja homogenisointiin.

  [Read more]
 • IMPEL Marine Transborder Transects-MTT -hankkeen ja LIFE Conceptu Maris -hankkeen yhteinen työpaja.

  12 May, 2023

  Useat tutkimuslaitokset ovat useiden vuosien ajan seuranneet valaita käyttäen suuria aluksia ja lauttoja havaintopaikkoina. Eri tutkimuslaitosten kaikkien ryhmänjohtajien on ehdottomasti tavattava ja vahvistettava yhteistyötä, parhaita käytäntöjä ja parannettava yhteistä tutkimus- ja seurantaprotokollaa sekä laajennettava tutkimusten kattavuutta. IMPEL Europe Marine Transborder Transect (MTT) -hankkeen tavoitteena on yhdistää nämä kaksi verkostoa (Välimeri ja Atlantti) ja laajentaa verkostoja Välimeren alueen eteläisiin maihin ympäristölainsäädännön täytäntöönpanon tehostamiseksi Euroopassa.

  [Read more]
 • IMPELin siipikarjan ja sikojen teollista kasvatusta käsittelevän hankeryhmän yhteinen tarkastus

  11 May, 2023

  Sikojen ja siipikarjan teollinen kasvatus -osahankkeessa, joka kuuluu IMPELin IED-tukihankkeeseen, pidettiin projektiryhmän hybridikokous 3. toukokuuta 2023 ja yhteinen tarkastus emakkotilalla 4. toukokuuta 2023 Murciassa, Espanjassa. IMPELin puolesta kokoukseen osallistuivat ympäristöviranomaiset Espanjasta, Alankomaista, Irlannista, Yhdistyneestä kuningaskunnasta, Islannista, Puolasta, Belgiasta ja Euroopan komissiosta. Myös Viron, Itävallan, Tanskan, Albanian, Italian ja Slovenian virkamiehet osallistuivat työryhmään verkossa.

  [Read more]
 • BIOVAL TARJOUSPYYNTÖ Määräaika 19. toukokuuta

  09 May, 2023

  Euroopan unionin ympäristötuomarifoorumi (EUFJE) on kansainvälinen voittoa tavoittelematon yhdistys. Foorumin tavoitteena on edistää kansallisen, eurooppalaisen ja kansainvälisen ympäristölainsäädännön parempaa täytäntöönpanoa ja täytäntöönpanoa: - edistämällä ympäristölainsäädännön parempaa tuntemusta tuomareiden keskuudessa, - jakamalla oikeuskäytäntöä ja - jakamalla kokemuksia ympäristölainsäädäntöä koskevasta tuomarikoulutuksesta. Yhdistys on rekisteröity Belgiassa, ja sen kotipaikka on Brysselissä. Sen työkielet ovat hollanti, englanti ja ranska.

  [Read more]
 • IMPEL Trendin kääntäminen pohjaveden pilaantumiseen -hanke esiteltiin IVY:n pohjavesiasiantuntijoille.

  27 Apr, 2023

  IMPEL-hanke Pohjaveden pilaantumisen käänteinen kehitys esiteltiin 19. huhtikuuta videopuhelun välityksellä CIS:n pohjavesityöryhmän 43. kokouksessa, joka pidettiin Uppsalassa (Ruotsi).

  [Read more]
 • Ukrainan valtion ympäristötarkastuslaitos liittyy IMPELiin.

  19 Apr, 2023

  Ukrainan valtion ympäristötarkastuslaitos liittyy IMPELiin.

  [Read more]
 • IMPEL Industry and Air Expert Team -ryhmän johtoryhmä kokoontui Brysselissä ja piti kokouksen Euroopan komission kanssa.

  10 Apr, 2023

  Huhtikuun 3. ja 4. päivänä kaikki teollisuus- ja ilma-alan asiantuntijaryhmän työryhmien johtajat kokoontuivat Brysselissä. He keskustelivat ryhmiensä edistymisestä ja kävivät aivoriihen seuraavasta hankesyklistä vuosina 2025-2027. Seuraavina kuukausina ennen kesää useimmat työryhmät pitävät F2F-kokouksensa, ja monet niistä järjestävät myös vierailun paikan päällä tai yhteisen tarkastuksen. Monet työryhmistä järjestävät myös lyhyen webinaarin pian kokouksen jälkeen, johon kaikki IMPELin jäsenet voivat osallistua, joten pidä silmällä IMPELin uutisia. Jos olet kiinnostunut jostakin aiheesta, ota yhteyttä työryhmän vetäjään. Työryhmien johtajat puhuivat myös 17. ja 18. lokakuuta 2023 Stuttgartissa pidettävästä asiantuntijaryhmien hybridikokouksesta, jossa kaikki työryhmät kokoontuvat yhteen.

  [Read more]
 • IMPEL-hanke lintu- ja luontotyyppidirektiivien täytäntöönpano Euroopan lentopaikoilla teki ensimmäisen lentopaikkavierailunsa.

  04 Apr, 2023

  Lentoasemat kattavat merkittävän osan Eurooppaa, ja ne sijaitsevat hajallaan eri puolilla maanosaa, ja niillä on suuri määrä erilaisia Euroopan kasvi- ja eläinlajeja. Jotkin näistä eläimistä, erityisesti raskaat ja/tai parveilevat lintu- ja muut eläinlajit, ovat yksi ilmailun suurimmista vaaratekijöistä. Törmätessään lentokoneeseen (lentokoneen ja luonnonvaraisen eläimistön yhteentörmäys) linnut ja muut eläimet voivat vaarantaa lentokoneen, sen miehistön ja matkustajien (sekä lentopaikkojen läheisyydessä ja niiden ulkopuolella asuvien ihmisten) turvallisuuden.

  [Read more]

Subscribe to our newsletter