IMPEL Logo

News

 • Hyviä käytäntöjä luonnonvaraisten eläinten ja kasvien kaupan vastaisen EU:n toimintasuunnitelman täytäntöönpanossa -hanke järjesti ensimmäisen yhteisen tarkastuksen Portugalissa.

  19 Dec, 2022

  Luonnonvaraisen eläimistön ja kasviston kaupan vastaisen EU:n toimintasuunnitelman täytäntöönpano edellyttää laajaa tukea paitsi EU:n toimielimiltä myös EU:n virastoilta - Europolilta ja Eurojustilta -, jäsenvaltioilta ja niiden asianomaisilta virastoilta, EU:n lähetystöiltä ja jäsenvaltioiden suurlähetystöiltä kolmansissa maissa. Luonnonvaraisten eläinten ja kasvien laittoman kaupan vastaisen EU:n toimintasuunnitelman täytäntöönpanoon liittyviä hyviä käytäntöjä koskevan IMPEL-hankkeen tavoitteena on analysoida luonnonvaraisten eläinten ja kasvien laittoman kaupan torjuntaa koskevien EU:n välineiden täytäntöönpanoon liittyviä erilaisia hyviä käytäntöjä ja laatia suuntaviivaopas, jonka kaikki jäsenvaltiot voivat jakaa ja käyttää. Projektiryhmä on kehittänyt opaslehtisen hankkeen aiemmissa vaiheissa. Voit ladata asiakirjan tästä.

  [Read more]
 • Luonnonsuojelun asiantuntijaryhmän kokous pidettiin verkossa 23. marraskuuta.

  09 Dec, 2022

  Luonnonsuojelun asiantuntijaryhmän kokous pidettiin verkossa 23. marraskuuta. Tilaisuudessa keskityttiin antamaan päivitys IMPEL-hankkeista, jotka ovat käynnissä vuosina 2022-2024 luonnonsuojelun asiantuntijaryhmän puitteissa. IMPELin varapuheenjohtaja Jean Luc Perrin ja asiantuntijaryhmän johtaja Alfred Dreijer avasivat kokouksen, johon osallistui 24 edustajaa 11 maasta ja 2 kansalaisjärjestöstä. Esityslistalla oli IMPELin luonnonsuojeluhankkeiden projektipäälliköiden esityksiä, ehdotuksia tulevista hankkeista, täytäntöönpanohaasteita koskevan kyselyn tuloksia ja sitä, miten luonnonsuojeluryhmän verkostoa voidaan laajentaa.

  [Read more]
 • Kaivannaisjätteen jätehuoltoa koskeva hankekokous pidettiin 28.-29. marraskuuta.

  06 Dec, 2022

  Kaivannaisjätteen jätehuoltohankkeessa pyritään vertailemaan, miten jäsenvaltiot ovat saattaneet direktiivin osaksi kansallista lainsäädäntöään, jotta voidaan arvioida yhteisiä suuntaviivoja kaivannaisjätteen jätehuollon parantamiseksi, myös Euroopan talous- ja sosiaalikomitean (ETSK) valmistelevassa lausunnossa, jossa jäsenvaltioille suositellaan, että ne edistävät aloitteita raaka-aineiden "uusien alojen", kuten kaivannaisjätteen, hyödyntämiseksi ja käyttämiseksi.

  [Read more]
 • IMPELin 24. yleiskokous

  05 Dec, 2022

  IMPELin 24. yleiskokous

  [Read more]
 • Strategies for Verification of Self-Monitoring and Reporting on Air Emissions Workshop Report on nyt saatavilla.

  05 Dec, 2022

  IMPEL Supporting IED Implementation Project 2021-2024 -hankkeen puitteissa järjestetyssä VERIFICATION OF SELF-MONITORING AND REPORTING ON AIR EMISSIONS Workshop -seminaarissa keskityttiin toiminnanharjoittajien ilmaan joutuvien päästöjen omavalvontaan (jatkuvaan ja ei-jatkuvaan) sekä toiminnanharjoittajien (duty-holdereiden) suorittaman omavalvonnan ja sen raportoinnin luotettavuuteen. IMPELin yleiskokous on nyt hyväksynyt vuonna 2021 pidetyn työpajan hankeraportin, ja se löytyy täältä.

  [Read more]
 • In Situ Chemical Oxidation ja Soil Vapour Extraction -raportit ovat saatavilla 11 kielellä.

  05 Dec, 2022

  Pilaantuneiden alueiden hallinta on prosessi, joka etenee jäsenvaltioissa eri tahtiin. Tämä johtuu osittain lainsäädännön eroista, jotka merkitsevät erilaisia määritelmiä, kuten esimerkiksi "mahdollisesti pilaantuneet alueet", "pilaantuneet alueet" ja "kunnostetut alueet". Tästä syystä Euroopan komissio ja YTK käynnistivät ETA-EIONET-verkoston kanssa aloitteen yhteisten määritelmien löytämiseksi ja kyselytutkimuksen jäsenvaltioissa vuonna 2018.

  [Read more]
 • 4 Verkostojen kannanotto ympäristörikoksia koskevaan direktiiviehdotukseen

  22 Nov, 2022

  Neljä verkostoa, EUFJE (Euroopan unionin ympäristötuomarifoorumi), ENPE (ympäristösyyttäjien eurooppalainen verkosto), IMPEL (ympäristölainsäädännön täytäntöönpanoa ja noudattamisen valvontaa käsittelevä Euroopan unionin verkosto) ja EnviCrimeNet (ympäristörikosverkosto), jotka kokoavat yhteen asiaankuuluvat tahot - tuomarit, syyttäjät, sääntelijät, tarkastajat ja poliisit - edistääkseen yhteisiä ponnisteluja ympäristörikollisuuden torjumiseksi, onnittelevat ja toivottavat tervetulleiksi Euroopan unionin viranomaiset ja toimielimet kaikesta työstä, joka johti ehdotukseen uudeksi ympäristörikosdirektiiviksi.

  [Read more]
 • IMPELin laatima vaiheittainen ohjeistus lupien myöntämistä ja tarkastuksia varten.

  21 Nov, 2022

  Vaiheittainen ohjeistus lupien myöntämiseen ja tarkastuksiin tuotettiin vuosina 2016-2018 Doing the Right Thing -hankkeessa, joka on tulosta monialaisen asiantuntijaryhmän ja teollisuus- ja ilmatieteen asiantuntijaryhmän yhteistyöstä.

  [Read more]
 • IMPEL-käsikirja - Yhteistyö ympäristötarkastusten ja ympäristöasioiden hallintajärjestelmien sertifioinnin alalla on nyt saatavilla

  16 Nov, 2022

  Ilmastohätätilanne sekä kasvava tietoisuus muovin vaikutuksista, biologisen monimuotoisuuden väheneminen ja nyt maailmanlaajuisen pandemian vaikutukset ja mahdollinen vihreä elpyminen vaikuttavat syvällisesti politiikkaan, sääntelytapaan ja sääntelyn kohteena oleviin tahoihin. Tästä syystä IMPEL aloitti ilmastohätäohjelman vuonna 2021.

  [Read more]
 • Vesi- ja maaperän kunnostuskonferenssi 2022

  08 Nov, 2022

  Vesi- ja maaperän kunnostuskonferenssi 2022

  [Read more]

Subscribe to our newsletter