IMPEL Logo

News

 • IMPELin jätehuoltoa ja kiertotaloutta käsittelevä seminaari pidettiin 13.-14. joulukuuta Lissabonissa.

  02 Jan, 2023

  IMPEL-hankkeessa "Jätehuolto ja kiertotalous" (WMCE) käydään läpi jätehierarkian vaiheet, jotta päästään yhteisymmärrykseen jätepuitedirektiivin keskeisistä kohdista ja yhdenmukaistetaan toimintatapoja eri jäsenvaltioissa. Hanke on jo tuottanut jätehierarkian vaiheisiin liittyviä ohjeasiakirjoja hankkeen aiemmissa vaiheissa.

  [Read more]
 • Kolme IMPEL-toimintaa tukevaa palvelukilpailua

  30 Dec, 2022

  Kolme palveluhakuilmoitusta - määräaika 22. tammikuuta 2023

  [Read more]
 • IMPEL Supporting IED Implementation Project järjesti yhteisen tarkastuksen ruotsalaisessa paperimassatehtaassa.

  22 Dec, 2022

  IMPEL Supporting IED Implementation Project järjesti yhteisen tarkastuksen ruotsalaisessa paperimassatehtaassa. ET:n teollisuuden ja ilmatekniikan tarkastus- ja ennaltaehkäisytyöryhmä järjesti 14. yhteisen tarkastuksen massa- ja paperitehtaalla Ruotsissa 8.-9. joulukuuta 2022. Tämä oli ensimmäinen yhteinen tarkastus Coronan jälkeen. Tarkastukseen osallistui tarkastajia Ruotsista, Alankomaista ja Suomesta, ja yksi tarkastaja Yhdistyneestä kuningaskunnasta oli mukana valmisteluissa.

  [Read more]
 • IMPEL Ship Recycling Project järjesti ensimmäisen webinaarinsa 28. marraskuuta 2022.

  21 Dec, 2022

  IMPEL-alusten kierrätyshankkeella pyritään parantamaan alan ympäristö- ja merenkulkuviranomaisten välistä yhteistyötä. Erilainen EU-lainsäädäntö ja siihen liittyvät toimivaltuudet tekevät täytäntöönpanosta, valvonnasta ja noudattamisen valvonnasta haastavaa. Laittomien kuljetusten estämiseksi laaditaan viranomaisille ja muille sidosryhmille suunnattua ohjeistusta ja järjestetään tarkastajien ja muiden sidosryhmien valmiuksien kehittämistä. Lisäksi selvitetään yhteistyötä muiden toimielinten, virastojen ja verkostojen kanssa EU:ssa ja sen ulkopuolella sekä valtiosta riippumattomien elinten kanssa.

  [Read more]
 • Hyviä käytäntöjä luonnonvaraisten eläinten ja kasvien kaupan vastaisen EU:n toimintasuunnitelman täytäntöönpanossa -hanke järjesti ensimmäisen yhteisen tarkastuksen Portugalissa.

  19 Dec, 2022

  Luonnonvaraisen eläimistön ja kasviston kaupan vastaisen EU:n toimintasuunnitelman täytäntöönpano edellyttää laajaa tukea paitsi EU:n toimielimiltä myös EU:n virastoilta - Europolilta ja Eurojustilta -, jäsenvaltioilta ja niiden asianomaisilta virastoilta, EU:n lähetystöiltä ja jäsenvaltioiden suurlähetystöiltä kolmansissa maissa. Luonnonvaraisten eläinten ja kasvien laittoman kaupan vastaisen EU:n toimintasuunnitelman täytäntöönpanoon liittyviä hyviä käytäntöjä koskevan IMPEL-hankkeen tavoitteena on analysoida luonnonvaraisten eläinten ja kasvien laittoman kaupan torjuntaa koskevien EU:n välineiden täytäntöönpanoon liittyviä erilaisia hyviä käytäntöjä ja laatia suuntaviivaopas, jonka kaikki jäsenvaltiot voivat jakaa ja käyttää. Projektiryhmä on kehittänyt opaslehtisen hankkeen aiemmissa vaiheissa. Voit ladata asiakirjan tästä.

  [Read more]
 • Luonnonsuojelun asiantuntijaryhmän kokous pidettiin verkossa 23. marraskuuta.

  09 Dec, 2022

  Luonnonsuojelun asiantuntijaryhmän kokous pidettiin verkossa 23. marraskuuta. Tilaisuudessa keskityttiin antamaan päivitys IMPEL-hankkeista, jotka ovat käynnissä vuosina 2022-2024 luonnonsuojelun asiantuntijaryhmän puitteissa. IMPELin varapuheenjohtaja Jean Luc Perrin ja asiantuntijaryhmän johtaja Alfred Dreijer avasivat kokouksen, johon osallistui 24 edustajaa 11 maasta ja 2 kansalaisjärjestöstä. Esityslistalla oli IMPELin luonnonsuojeluhankkeiden projektipäälliköiden esityksiä, ehdotuksia tulevista hankkeista, täytäntöönpanohaasteita koskevan kyselyn tuloksia ja sitä, miten luonnonsuojeluryhmän verkostoa voidaan laajentaa.

  [Read more]
 • Kaivannaisjätteen jätehuoltoa koskeva hankekokous pidettiin 28.-29. marraskuuta.

  06 Dec, 2022

  Kaivannaisjätteen jätehuoltohankkeessa pyritään vertailemaan, miten jäsenvaltiot ovat saattaneet direktiivin osaksi kansallista lainsäädäntöään, jotta voidaan arvioida yhteisiä suuntaviivoja kaivannaisjätteen jätehuollon parantamiseksi, myös Euroopan talous- ja sosiaalikomitean (ETSK) valmistelevassa lausunnossa, jossa jäsenvaltioille suositellaan, että ne edistävät aloitteita raaka-aineiden "uusien alojen", kuten kaivannaisjätteen, hyödyntämiseksi ja käyttämiseksi.

  [Read more]
 • IMPELin 24. yleiskokous

  05 Dec, 2022

  IMPELin 24. yleiskokous

  [Read more]
 • Strategies for Verification of Self-Monitoring and Reporting on Air Emissions Workshop Report on nyt saatavilla.

  05 Dec, 2022

  IMPEL Supporting IED Implementation Project 2021-2024 -hankkeen puitteissa järjestetyssä VERIFICATION OF SELF-MONITORING AND REPORTING ON AIR EMISSIONS Workshop -seminaarissa keskityttiin toiminnanharjoittajien ilmaan joutuvien päästöjen omavalvontaan (jatkuvaan ja ei-jatkuvaan) sekä toiminnanharjoittajien (duty-holdereiden) suorittaman omavalvonnan ja sen raportoinnin luotettavuuteen. IMPELin yleiskokous on nyt hyväksynyt vuonna 2021 pidetyn työpajan hankeraportin, ja se löytyy täältä.

  [Read more]
 • In Situ Chemical Oxidation ja Soil Vapour Extraction -raportit ovat saatavilla 11 kielellä.

  05 Dec, 2022

  Pilaantuneiden alueiden hallinta on prosessi, joka etenee jäsenvaltioissa eri tahtiin. Tämä johtuu osittain lainsäädännön eroista, jotka merkitsevät erilaisia määritelmiä, kuten esimerkiksi "mahdollisesti pilaantuneet alueet", "pilaantuneet alueet" ja "kunnostetut alueet". Tästä syystä Euroopan komissio ja YTK käynnistivät ETA-EIONET-verkoston kanssa aloitteen yhteisten määritelmien löytämiseksi ja kyselytutkimuksen jäsenvaltioissa vuonna 2018.

  [Read more]

Subscribe to our newsletter