IMPEL Logo

News

 • EUFJE:n verkkopäällikön tarjouskilpailu

  11 Nov, 2021

  Euroopan unionin ympäristötuomarifoorumi (EUFJE) perustettiin vuonna 2004. Foorumin tavoitteena on edistää kansallisen, eurooppalaisen ja kansainvälisen ympäristölainsäädännön parempaa täytäntöönpanoa ja täytäntöönpanoa:

  [Read more]
 • Alueellinen seminaari ympäristövaatimusten noudattamisen valvontaa koskevista politiikoista ja välineistä

  09 Nov, 2021

  Tietoa kumppaniverkoston tapahtumasta. Tämä toinen alueellinen seminaari tarjoaa itäisten kumppanimaiden ja OECD:n talouksien osallistujille tilaisuuden jakaa ja keskustella OECD:n vuosina 2020-2021 tekemien kahden itäisten kumppanimaiden, Armenian ja Moldovan tasavallan, ympäristövaatimusten noudattamisen varmistamista koskevan tarkastelun tuloksista. Lisäksi keskustellaan selkeän ja kattavan ympäristönsuojelun täytäntöönpanopolitiikan ominaispiirteistä, viranomaisten käytössä olevista välineistä sääntöjen noudattamisen valvomiseksi sekä sääntöjen noudattamatta jättämisestä määrättävien seuraamusten optimaalisesta yhdistelmästä.

  [Read more]
 • SAVE THE DATE! WORKSHOP End-of-waste and By-products: compliance with REACH. 25. MARRASKUU 10:00h-17.00h CET.

  09 Nov, 2021

  REACH-asetuksen ja jätepuitedirektiivin välinen vuorovaikutus on usein kriittinen kysymys sekä toiminnanharjoittajien että sääntelyviranomaisten kannalta. IMPEL "Waste Management & Circular Economy" -hankkeen puitteissa järjestettävässä työpajassa halutaan keskustella siitä, milloin ja miten REACH tulee käytännössä kyseeseen sivutuotteen tai jätteen loppukäsittelyn asemaa arvioitaessa ja miten toimijat ja sääntelyviranomaiset voivat varmistaa, että REACHia sovelletaan käytännössä oikealla hetkellä oikealla tavalla.

  [Read more]
 • 2022 IMPEL-sihteeristön tarjouskilpailut

  20 Oct, 2021

  IMPELin johtokunta on juuri hyväksynyt sihteeristön palveluhakuilmoitukset vuosiksi 2022-2024. Tarjolla on viisi virkaa: Tehtävä-ilmoitus_Tapahtumien hallinnointi ja tuki. Tehtävä-asiamies_rahoitushallinto Tehtävä-tiedottaja_yleinen hallinnollinen tuki. Tehtävä-Advert_sisäinen operatiivinen tuki Toimeksianto-Advert_Projektinhallinta_lopputoimeksianto

  [Read more]
 • Uusi tarjouskilpailu tiedonkeruusovelluksesta

  19 Oct, 2021

  Europe Marine Transborder Transect for the monitoring of macro fauna and anthropogenic pressures -hankkeen (Europe-MTT 2021) tavoitteena on käynnistää prosessi, jonka päätteeksi laaditaan yhteiset eurooppalaiset suuntaviivat valaiden ja merikilpikonnien sekä niiden uhkien, kuten muovin ja meriliikenteen, seurantaa varten meristrategiapuitedirektiivin puitteissa käyttäen suuria aluksia tarkkailualustoina.

  [Read more]
 • Tapaustutkimuspyyntö MPE ja maaperän pesu

  18 Oct, 2021

  Vuonna 2021 Water and Land Remediation kerää tapaustutkimuksia monivaiheisesta uuttamisesta (MPE) ja maaperän pesusta. Kaikkia, jotka ovat kiinnostuneita kertomaan jommankumman edellä mainitun tekniikan soveltamisesta saaduista tuloksista, pyydetään lähettämään ne seuraavassa muodossa MS word -muodossa (ei pdf) viimeistään 15. joulukuuta 2021 osoitteeseen marco.falconi@impel.eu otsikolla "MPE Case Study" tai "Soil Washing Case Study". Jos teillä on useita tapaustutkimuksia, valmistelkaa ja lähettäkää eri tiedostot, jotta niitä on helpompi käsitellä. Teidät sisällytetään "Contributors"-luokkaan.

  [Read more]
 • Toiminnanharjoittajien omavalvontaa ilmapäästöjen seurannasta järjestetyn verkkokokouksen tulokset: "Keskittyminen ja hyvien käytäntöjen vaihto ovat avainasemassa"

  12 Oct, 2021

  Verkkoseminaari toiminnanharjoittajien ilmapäästöjen omavalvonnasta järjestettiin 28. syyskuuta ja 11. lokakuuta osana IMPEL-hanketta Supporting IED Implementation 2021-2024, jonka järjestivät yhdessä ARPA Sardegna (Italia) ja IGAMAOT (Portugali). Työpajassa keskityttiin tärkeisiin aiheisiin, kuten toiminnanharjoittajan omavalvontaan, ilmapäästöihin, jatkuvaan ja ei-jatkuvaan, ja erityisesti toiminnanharjoittajien (duty-holdereiden) omavalvonnan ja sen raportoinnin luotettavuuteen.

  [Read more]
 • Omavalvonta- ja raportointityöpajoja

  27 Sep, 2021

  Toiminnanharjoittajien ilmapäästöjen omaseurantaa käsittelevät verkkokoulutustilaisuudet järjestetään 28. syyskuuta ja 11. lokakuuta IED Implementation IMPEL -hankkeen järjestämänä. Työpajoissa keskitytään toiminnanharjoittajien omavalvontaan, ilmaan joutuvien päästöjen jatkuvaan ja ei-jatkuvaan valvontaan sekä toiminnanharjoittajien (velvoitteenhaltijoiden) omavalvonnan ja sen raportoinnin luotettavuuteen.

  [Read more]
 • IMPELin 21. yleiskokous - Lissabon

  12 Jul, 2021

  IMPELin 21. yleiskokous pidettiin käytännössä 29.-30. kesäkuuta 2021. Kokoukseen osallistui yli 80 jäsentä ja asiantuntijaa. Yleiskokouksen puheenjohtajana toimi IGAMAOTin ylitarkastaja José Brito e Silva, IMPELin portugalilainen koordinaattori Ana Garcia IGAMAOTista ja IMPELin puheenjohtaja Kristina Rabe. Yleiskokouksen pääpaino oli hallinnon uudistusehdotuksista ja verkoston päätöksentekomenettelyistä sopiminen.

  [Read more]
 • LIFE PROWhiBIT -HANKKEEN KULTTUURIKONSULTTORIN PALVELUVELVOITE

  01 Jul, 2021

  PROWhiBIT on Euroopan Life-rahoitteinen hanke, jonka yleistavoitteena on edistää kiertotalouspakettia, jätehuoltoperiaatteita ja -tavoitteita sekä ehkäistä, havaita ja häiritä ympäristöjätteisiin liittyvää rikollisuutta. Hankkeessa on tarve "raportoida ympäristöjätteisiin liittyvän rikollisuuden nykytilasta kansainvälisellä tasolla".

  [Read more]

Subscribe to our newsletter