IMPEL Logo

News

 • 4 Verkostojen kannanotto ympäristörikoksia koskevaan direktiiviehdotukseen

  22 Nov, 2022

  Neljä verkostoa, EUFJE (Euroopan unionin ympäristötuomarifoorumi), ENPE (ympäristösyyttäjien eurooppalainen verkosto), IMPEL (ympäristölainsäädännön täytäntöönpanoa ja noudattamisen valvontaa käsittelevä Euroopan unionin verkosto) ja EnviCrimeNet (ympäristörikosverkosto), jotka kokoavat yhteen asiaankuuluvat tahot - tuomarit, syyttäjät, sääntelijät, tarkastajat ja poliisit - edistääkseen yhteisiä ponnisteluja ympäristörikollisuuden torjumiseksi, onnittelevat ja toivottavat tervetulleiksi Euroopan unionin viranomaiset ja toimielimet kaikesta työstä, joka johti ehdotukseen uudeksi ympäristörikosdirektiiviksi.

  [Read more]
 • IMPELin laatima vaiheittainen ohjeistus lupien myöntämistä ja tarkastuksia varten.

  21 Nov, 2022

  Vaiheittainen ohjeistus lupien myöntämiseen ja tarkastuksiin tuotettiin vuosina 2016-2018 Doing the Right Thing -hankkeessa, joka on tulosta monialaisen asiantuntijaryhmän ja teollisuus- ja ilmatieteen asiantuntijaryhmän yhteistyöstä.

  [Read more]
 • IMPEL-käsikirja - Yhteistyö ympäristötarkastusten ja ympäristöasioiden hallintajärjestelmien sertifioinnin alalla on nyt saatavilla

  16 Nov, 2022

  Ilmastohätätilanne sekä kasvava tietoisuus muovin vaikutuksista, biologisen monimuotoisuuden väheneminen ja nyt maailmanlaajuisen pandemian vaikutukset ja mahdollinen vihreä elpyminen vaikuttavat syvällisesti politiikkaan, sääntelytapaan ja sääntelyn kohteena oleviin tahoihin. Tästä syystä IMPEL aloitti ilmastohätäohjelman vuonna 2021.

  [Read more]
 • Vesi- ja maaperän kunnostuskonferenssi 2022

  08 Nov, 2022

  Vesi- ja maaperän kunnostuskonferenssi 2022

  [Read more]
 • Teollisuus- ja ilma-alan asiantuntijaryhmän kokous pidettiin 25. lokakuuta 2022.

  07 Nov, 2022

  Teollisuus- ja ilmatalouskokous Gent 25. lokakuuta 2009 Teollisuus- ja ilma-asiantuntijaryhmän kokous 2022 pidettiin 25. lokakuuta Gentissä ja verkossa. Sen järjesti yhdessä Belgian Flanderin hallituksen ympäristö- ja aluekehitysministeriö Euroopan unionin ympäristölainsäädännön täytäntöönpano- ja täytäntöönpanoverkoston (IMPEL) puitteissa. Kokouksen jälkeen lähes kaikki työryhmät kokoontuivat 26. lokakuuta.

  [Read more]
 • IMPEL Wastewater in Natural Environment (WiNE) -projektiryhmä teki ensimmäisen vierailunsa Madeiralla, Portugalissa.

  04 Nov, 2022

  IMPEL Wastewater in Natural Environment (WiNE) -hankkeessa pyritään löytämään parhaat ratkaisut laitoksissa, toiminnoissa ja lopputuotteissa "uudelleenkäytön/kiertomarkkinoiden" edistämiseksi ja vedenkäytön tehokkuuden parantamiseksi sekä määrä että laatu huomioon ottaen. Hankkeen tuloksilla pyritään myös edistämään saastuttamattomia ratkaisuja ja mahdollisuuksien mukaan veden, ruoan, energian ja ekosysteemien välistä yhteyttä. Aiempien tulosten (IMPEL-hanke "Integrated Water Approach" 2018-2019) mukaan on huomattu, että veden uudelleenkäyttöä ei voida nähdä yksittäisenä määrällisenä toimenpiteenä vedenoton vähentämiseksi, vaan laatu on yhdistettävä määrään, jotta voidaan varmistaa turvallisuus ja arvon lisääminen koko käyttöketjussa edistämällä luonnonarvoja ja päästöjä vastaanottavaan ympäristöön suoraan liittyviä toimintoja. Hankkeen aiemmassa vaiheessa kehitettiin indikaattori (Water Circularity Index) ja Excel-työkalu sen arviointia varten. Indikaattorissa yhdistetään veden laatuun ja määrään liittyvät näkökohdat laitoksissa, ja sitä sovellettiin useisiin esimerkkeihin. Tässä uudessa vaiheessa hankeryhmä aikoo parantaa indikaattoria, jotta sitä voitaisiin soveltaa lopputuotteisiin, eli paikallisiin/alueellisiin tuotteisiin, joilla on vaikutusta paikallistalouteen, elintarvikkeisiin, joita kastellaan/tuotetaan regeneroidulla vedellä, ja suurten teollisuuslaitosten tuotteisiin.

  [Read more]
 • Ympäristövahinkojen arviointikriteerit (CAED) -hankkeen kokous pidettiin 27.-28. lokakuuta 2022.

  03 Nov, 2022

  Ympäristövahinkojen arviointiperusteita (CAED) käsittelevä IMPEL-hankeryhmä piti toisen kokouksensa vuonna 2022 27. ja 28. lokakuuta. Kokous oli "hybridikokous", johon suurin osa osallistujista osallistui Berliinissä, liittovaltion ympäristö-, luonnonsuojelu-, ydinturvallisuus- ja kuluttajansuojaministeriössä. Kokouksessa esiteltiin erilaisia tapaustutkimuksia biologisen monimuotoisuuden sekä vesi- ja maavahinkojen osalta, joissa CAED:n käytännön taulukoita testattiin menestyksekkäästi, jotta niitä voitaisiin kehittää edelleen. Hankkeen jäsenet pyrkivät parhaillaan parantamaan ja yksinkertaistamaan CAED:n käytännön taulukoita ja laatimaan tarkastajille erityisen tarkistuslistan, jonka avulla he voivat tunnistaa mahdolliset ELD-tapaukset ja käynnistää ELD-menettelyt. Hanke on tarkoitus saada päätökseen kesään 2023 mennessä.

  [Read more]
 • Dronien käyttö laittoman vedenoton valvonnassa

  31 Oct, 2022

  IMPEL Tackling Tlawal Drilling and Abstraction -hankeryhmä (IMPEL TIGDA) haluaa kiittää maatalouden, merten, ympäristön ja aluesuunnittelun pääosastoa (IGAMAOT) siitä, että se isännöi Lissabonissa hiljattain pidettyä hankeryhmän kokousta 13. ja 14. lokakuuta. Hankeryhmä kiittää erityisesti Ana Garciaa, Mário Graciota ja Aline Silvaa IGAMAOT:sta.

  [Read more]
 • IMPEL-alusten kierrätyshanke

  26 Oct, 2022

  IMPEL Ship Recycling -hankkeen tavoitteena on parantaa alan ympäristö- ja merenkulkuviranomaisten välistä yhteistyötä. Erilainen EU-lainsäädäntö ja siihen liittyvät toimivaltuudet tekevät täytäntöönpanosta, valvonnasta ja noudattamisen valvonnasta haastavaa. Laittomien kuljetusten estämiseksi kehitetään viranomaisille ja muille sidosryhmille suunnattua ohjeistusta ja järjestetään tarkastajien ja muiden sidosryhmien valmiuksien kehittämistä. Lisäksi selvitetään yhteistyötä muiden toimielinten, virastojen ja verkostojen kanssa EU:ssa ja sen ulkopuolella sekä valtiosta riippumattomien elinten kanssa.

  [Read more]
 • Trend Reversal in Groundwater Pollution -hankkeen kokous pidettiin 11. lokakuuta.

  19 Oct, 2022

  Lissabonissa pidetyn IMPEL Water & Land -konferenssin yhteydessä IMPEL-hankeryhmä, jonka aiheena on pohjaveden pilaantumissuuntauksen muuttaminen, piti 11. lokakuuta viimeisen kokouksensa vuodeksi 2022.

  [Read more]

Subscribe to our newsletter