IMPEL Logo

News

 • LIFE PROWhiBIT -HANKKEEN KULTTUURIKONSULTTORIN PALVELUVELVOITE

  01 Jul, 2021

  PROWhiBIT on Euroopan Life-rahoitteinen hanke, jonka yleistavoitteena on edistää kiertotalouspakettia, jätehuoltoperiaatteita ja -tavoitteita sekä ehkäistä, havaita ja häiritä ympäristöjätteisiin liittyvää rikollisuutta. Hankkeessa on tarve "raportoida ympäristöjätteisiin liittyvän rikollisuuden nykytilasta kansainvälisellä tasolla".

  [Read more]
 • WasteForce, Video on -työkalu ympäristöalan rikosteknisten tietojen analysointiin.

  15 Jun, 2021

  WasteForce-hankkeen julkaiseman "Forensic Data Analysis for Waste Trafficking Tool" -työkalun toiminnasta on julkaistu opetusvideo. Videolla näytetään esimerkkejä siitä, miten työkalu voi tukea tiedonhakua ja -analyysiä laittomien jätekuljetusten alalla.

  [Read more]
 • SWEAP, tarkastustietojen raportointisovellus

  15 Jun, 2021

  Rajat ylittäviä jätteiden siirtoja koskevien tarkastustietojen tallentamiseksi paikan päällä SWEAP-ohjelman LIFE-hankkeessa kehitettiin tarkastustietojen raportointisovellus mobiililaitteille. Sovellus on tarkoitettu tarkastajille ja lainvalvontaviranomaisille EU:ssa, jotta he voivat kirjata jätteiden siirroille tekemänsä tarkastukset ja jotta heidän organisaatiollaan on täydelliset tiedot tarkastuksista, havaituista rikkomuksista ja seurantatoimista.

  [Read more]
 • Ympäristövaatimusten noudattamista ja hallintoa käsittelevän foorumin pöytäkirja, 2. kesäkuuta 2021

  14 Jun, 2021

  Ympäristövaatimusten noudattamista ja hallintoa käsittelevän foorumin kokouksen puheenjohtajana toimi ympäristöasioiden pääosaston täytäntöönpanosta ja jäsenvaltioiden tukemisesta vastaava johtaja Aurel Ciobanu-Dordea. Kokous koostui kahdesta työistunnosta. Ensimmäisen työistunnon ensimmäisessä osassa esiteltiin neljän verkostopäivän keskeisiä viestejä ja tuloksia sekä NEPA-BRIG:n asiaan liittyvää työtä.

  [Read more]
 • EU:n vihreällä viikolla 2021 keskustellaan nollapäästötavoitteesta.

  04 Jun, 2021

  Euroopan komissio järjesti vihreän viikon virtuaalikonferenssina, jossa keskityttiin nollapäästötavoitteeseen.Tapahtuma järjestettiin 1.-4. kesäkuuta 2021. Vesi- ja maa-asiantuntijaryhmän johtaja Marco Falconi osallistui 2. kesäkuuta istuntoon 4.3 Counting down to a cleaner future: monitoring the risks of hazardous chemicals. Falconi piti esityksen saastuneiden alueiden hallinnasta ja IMPEL-hankkeesta, joka koskee veden ja maaperän kunnostamista.

  [Read more]
 • 4 Verkostopäivän yhteinen julkilausuma, Yhdessä ympäristörikollisuuden torjunnassa

  31 May, 2021

  Neljän verkoston yhteinen lausunto 4 verkoston päivän johdosta: "Yhdessä ympäristörikollisuutta vastaan" 21. toukokuuta 2021 Perjantaina 21. toukokuuta 2021 yli 150 tuomaria, syyttäjää, ympäristönsuojeluviranomaista, poliisia ja EY:n virkamiestä osallistui ensimmäiseen virtuaaliseen 4 verkostopäivään, "Yhdessä ympäristörikollisuuden torjunnassa"

  [Read more]
 • Merkkitapaukset biologisen monimuotoisuuden kannalta

  28 May, 2021

  Maalis-huhtikuussa 2021 tehtiin kysely ympäristöoikeuden ammattilaisten, kuten tuomareiden, syyttäjien, asiantuntijoiden ja kansalaisjärjestöjen lakimiesten, keskuudessa, jotta saataisiin selville luonnonsuojeluun liittyvät ratkaisemattomat tapaukset. Ympäristöoikeus on ympäristön viimeinen puolustuslinja. Biologista monimuotoisuutta koskevan yleissopimuksen sopimuspuolten konferenssin (CBD COP 15) viidennentoista kokouksen alla ClientEarth on koonnut tämän valikoiman kymmenestä luonnon monimuotoisuuden kannalta merkittävästä tapauksesta eri puolilta maailmaa.

  [Read more]
 • Luonnonvaraisten eläinten kauppa ja zoonoosit: vaikutukset kauppapolitiikkaan

  21 May, 2021

  Luonnonvaraisen eläinkaupan seurantaverkosto TRAFFIC julkaisi asiakirjan, jossa kerrotaan, mitä tiedetään luonnonvaraisen eläinkaupan ja zoonoosien välisistä yhteyksistä, ja pohditaan tämän perusteella vaikutuksia tulevaan luonnonvaraisen eläinkaupan politiikkaan ja pitkän aikavälin korjaaviin toimenpiteisiin. Monet järjestöt ja kansalaiset vaativat luonnonvaraisten eläinten kauppaa koskevia tiukkoja pysyviä kieltoja, jotta ihmisten terveydelle aiheutuvia riskejä voitaisiin vähentää.

  [Read more]
 • Onnistunut koulutus Aasian ja Euroopan yhteistyöstä jätteisiin liittyvää rikollisuutta vastaan

  17 May, 2021

  Osana WasteForce-hanketta Yhdistyneiden kansakuntien ympäristöohjelma (UNEP) järjesti yhteistyössä Yhdistyneiden kansakuntien yliopiston (UNU) SCYCLE-ohjelman kanssa ja WasteForce-kumppaneiden, INTERPOLin, tuella 24.-26. helmikuuta 2021 kolmipäiväisen online-koulutustyöpajan, jossa käsiteltiin jätteisiin liittyvien rikosten syyttämistä.

  [Read more]
 • Tallenna päivämäärä: 16. kesäkuuta 2021 (virtuaalisesti).

  17 May, 2021

  Metsärikollisuus on kasvava ongelma, jolla on yhteyksiä järjestäytyneeseen rikollisuuteen ja korruptioon - vuonna 2017 se oli 1. sijalla kannattavassa luonnonvararikollisuudessa. EUTR:n porsaanreiät ja puutteet EU:n jäsenvaltioiden täytäntöönpanossa ovat estäneet todellisen käytännön muutoksen. Maaliskuussa 2019 käynnistyneellä EU:n metsärikollisuusaloitteella, joka on EU:n sisäisen turvallisuuden rahaston rahoittama hanke, pyritään mahdollistamaan tehokas lainvalvonta kannustamalla verkostoja, jotka pystyvät havaitsemaan FC:n ja reagoimaan siihen. Hanke keskittyy maantieteellisesti erityisesti neljään vientimaahan (Bulgaria, Romania, Slovakia ja Ukraina) ja kahteen tuontimaahan (Belgia ja Ranska). Innovaatio perustuu INTERPOLin lainvalvonta-asiantuntemuksen yhdistämiseen WWF:n käytännön kokemukseen yritysten tukemisesta laittoman puukaupan välttämisessä.

  [Read more]

Subscribe to our newsletter