IMPEL Logo

Parempien sääntöjen noudattamisen varmistaminen maatalousalalla ympäristö- ja maatalousvalvontaviranomaisten verkostoitumisen ja kumppanuuksien avulla.

2013 - 2013

Valmistunut

Hankkeen kuvaus ja tavoitteet

Euroopan komissio määritteli tämän hankealueen IMPELin painopistealueeksi. Se korosti, että vesipolitiikan puitedirektiivin (hajakuormitus & laiton vedenotto) ja nitraattidirektiivin noudattaminen on heikkoa ja että ympäristö- ja maatalousvalvontaviranomaisten välillä on havaittu kuilu. Tämän vuoksi he toivoivat, että eri sääntelyvirastojen verkostoitumista tehostettaisiin, jotta maatalousalalla saavutettaisiin korkeampi vaatimustenmukaisuuden taso ja jotta vaihdettaisiin asiaa koskevia tietoja ja nykyisiä parhaita käytäntöjä hajakuormituksen ja nitraattien valvonnan osalta.

Useimmissa jäsenmaissa on usein useita organisaatioita, jotka tekevät tarkastuksia maatalousalan laitosten vaatimustenmukaisuudesta. Vaikka virastot ovat yleensä erilaisia, niillä on usein yhteinen, päällekkäinen tavoite saavuttaa vaatimustenmukaisuus ja suojella ympäristöä.

Tämä hanke toi yhteen ympäristötarkastusten ja maataloustarkastusten sääntelyasiantuntijoita, ja sen nimenomaisena tavoitteena oli parantaa vaatimustenmukaisuuden tasoa maatalousalalla ja erityisesti hajakuormituksen (vesipuitedirektiivi) ja nitraattien valvonnan aloilla.

Hanke on ollut avoin ja tehokas.

 

Number: 2013/16 – Status: Valmistunut – Period: 2013 - 2013 – Topic: Vesi ja maa - Tags:

Subscribe to our newsletter