IMPEL Logo

Arvioidaan Copernicus-satelliittikuvien käyttöä ympäristö- ja luonnonsuojelutarkastuksissa ja niiden todistusarvoa.

2018 - 2019

Valmistunut

Hankkeen kuvaus ja tavoitteet

Ympäristölainsäädännön noudattamisen valvontaa voidaan tukea erittäin ajantasaisilla ja arvokkailla paikkatiedoilla, joita kerätään, tallennetaan, hallinnoidaan ja avustetaan kenttätoiminnassa. Epävarmoja ovat kuitenkin vielä näiden välineiden menetelmät, institutionaalinen käyttö ja oikeudellinen soveltaminen ympäristö- ja maankäyttöanalyyseissä.

Tässä hankkeessa pyritään siis tunnistamaan näiden Copernicus-palveluihin perustuvien kaukokartoitustietojen potentiaaliset käyttäjät ja ymmärtämään, miten nämä tiedot voivat tukea ympäristö- ja luonnonsuojelutarkastusten tarkastustoimintaa kunkin IMPEL-jäsenen erityispiirteissä ja miten niitä on jo sovellettu ja miten niitä voidaan soveltaa tulevaisuudessa, ottaen huomioon tärkeimmät menettelyt, menetelmät, tällaisten menettelyjen ja menetelmien (avoimen) saatavuuden ja oikeudelliset rajoitukset (jotka koskevat paikkatietotodisteiden käyttöä eri maiden lainsäädännöllisessä taustassa).

Odotetut tulokset:

  • Tiedonvaihto ja nykyiset parhaat käytännöt, jotka koskevat Copernicus-palvelujen ja UAV:n käyttöä ympäristö- ja luonnonsuojelutarkastusten välineenä sekä kerättyjen tietojen käyttöön liittyviä mahdollisia oikeudellisia rajoituksia;
  • Kerätään tietoa sellaisten menetelmien kehittämisestä, jotka auttavat IMPELin jäseniä, jotka käyttävät tai aikovat käyttää näitä välineitä/teknologioita;
  • Lisäävät valmiuksia käyttää Copernicus-palvelujen tuotoksia tarkastusohjelmien tukemiseen ja priorisointiin;
  • Jaa ympäristö- ja luonnonsuojelutarkastuksissa sovellettavia paikkatietomenetelmiä ja asiantuntemusta;
  • Tunnistetaan mahdolliset esteet paikkatietoteknologian käytölle sen todistusarvon osalta.

 

Number: 2018/18 – Status: Valmistunut – Period: 2018 - 2019 – Topic: Monialaiset välineet ja lähestymistavat - Tags:

Subscribe to our newsletter