IMPEL Logo

Ympäristötarkastusten laatuparametrien vertailuanalyysi

2005

Valmistunut

Hankkeen kuvaus ja tavoitteet

Hankkeen tavoitteena oli tunnistaa ja määritellä selkeät, avoimet ja vertailukelpoiset laatuparametrit ympäristötarkastuslaitoksille, jolloin tarkastuslaitokset voivat vertailla toisiaan ja oppia toisiltaan. Lisäksi hankkeessa pohdittiin, miten sopiviksi todettuja laatuparametreja voidaan käyttää ja hyödyntää.

Number: 2005/09 – Status: Valmistunut – Period: 2005 – Topic: Monialaiset välineet ja lähestymistavat - Tags:

Subscribe to our newsletter