IMPEL Logo

IMPEL-jäsenyyden laajentaminen

2019

Jatkuva

Hankkeen kuvaus ja tavoitteet

Tuotetun ohjeaineiston, työpajojen ja parhaita käytäntöjä käsittelevien seminaarien määrän ansiosta IMPEL on johtava ympäristölainsäädäntöä käsittelevien julkisen sektorin ammattilaisten verkosto Euroopassa. IMPELin nykyisessä jäsenprofiilissa on kuitenkin tällä hetkellä ongelmia, jotka liittyvät oikeudenmukaisuuteen, edustavuuteen ja jäsenistön soluttautumiseen.

Tässä hankkeessa pyritään määrittelemään suosituksia kaikkien jäsenyyteen liittyvien näkökohtien edistämiseksi ja mahdollisesti muuttamaan nykyisiä jäsenyyssääntöjä ja -sääntöjä sekä lisäämään jäsenmäärää.

Hankkeen tavoitteena on myös lisätä jäsenmäärää.

Odotetut tulokset:

  • Raportti, joka sisältää ehdotuksia Helsingin yleiskokoukselle.

Number: 2019/22 – Status: Jatkuva – Period: 2019 – Topic: Monialaiset välineet ja lähestymistavat - Tags:

Subscribe to our newsletter