IMPEL Logo

Valmiuksien kehittäminen ja koulutus

2019 - 2021

Valmistunut

Hankkeen kuvaus ja tavoitteet

Viime vuosina IMPEL ja Euroopan komissio ovat esittäneet kantansa valmiuksien kehittämiseen, ja sen seurauksena IMPELin eri hankkeet ovat nyt ottaneet aloitteen kehittää ajatuksiaan siitä, miten sen jäseniä voidaan tukea niiden toimittamien tuotteiden toteuttamisessa.

Kuten IMPELin kannanotossa todetaan, valmiuksien kehittäminen on yksi IMPELin keskeisistä painopisteistä, ja kahden viime vuosikymmenen aikana se on kehittänyt monenlaisia välineitä, kuten menetelmiä ja ohjeita. IMPEL on tukenut jäseniään erilaisilla toimilla, kuten kehittämiensä välineiden käytännön käyttöä koskevalla koulutuksella sekä työpajoilla ja seminaareilla. Käytännön kokemusten ja asiantuntemuksen jakamista ja valmiuksien kehittämistä helpotetaan monilla työohjelmaan sisältyvillä toimilla, joita ovat: i) vertaisarvioinnit IMPEL Review Initiative (IRI) -aloitteen kautta, ii) tarkastajien vaihto, iii) tekniset työpajat ja seminaarit, iv) henkilöstövaihto ja v) yhteiset toimet, kuten tarkastukset ja koulutus. Vaikka nämä toimet ovat osoittautuneet menestyksekkäiksi ja arvokkaiksi ja vastaavat IMPELin jäsenten tarpeisiin, IMPEL katsoo, että tarvitaan vapaaehtoista ja vankkaa valmiuksien kehittämis- ja koulutusohjelmaa, joka tarjoaa kohdennettuja ja räätälöityjä toimia, kuten koulutusta erityisryhmille, ympäristönsuojelun aloille, monialaisille aiheille jne.

Hankkeen tavoitteena on kehittää johdonmukaisemman, kattavamman ja yhtenäisemmän lähestymistavan avulla monivuotinen strategia ja monivuotinen työohjelma, jotka yhdistävät paremmin IMPELin jäsenten ja muiden keskeisten toimijoiden tarpeet vaatimustenmukaisuuden noudattamisen ketjussa.

 Odotetut tulokset:

  • Ehdotus monivuotiseksi työohjelmaksi vuosille 2021 – 2026.
  • Monivuotinen strategia.
  • Raportti/selvitys osaamis- ja innovaatiokeskuksen perustamisesta.
  • Kertomus, jossa kuvataan työkalupakki.
  • Konferenssiraportit, joissa kuvataan IMPELin jäsenten antama palaute ja panos.

Seuraavat tiedostot/tiedot

Number: 2019/23 – Status: Valmistunut – Period: 2019 - 2021 – Topic: Monialaiset välineet ja lähestymistavat - Tags:

Subscribe to our newsletter