IMPEL Logo

Sopivien toimenpiteiden valinta, vaihe 3

2014 - 2014

Valmistunut

Hankkeen kuvaus ja tavoitteet

Ympäristötarkastusviranomaisten tehokkuuden lisäämiseksi ympäristölainsäädännön täytäntöönpanossa tämän hankkeen tavoitteena on antaa IMPELin jäsenille työkalupakki, jonka avulla he voivat valita toimenpiteet olosuhteiden mukaan. Työkalua on kehitetty ja testattu hankkeen vaiheissa 1 ja 2. Vaiheessa 3 tehdään parannuksia iDEPEND-mallinnustyökaluun, yksilöidään isäntäkohde ja tiedotetaan laajemmin riippuvuusmallinnuksen ja työkalupakin hyödyistä.

Seitsemännessä ympäristöä koskevassa toimintaohjelmassa (7. ympäristöä koskeva toimintaohjelma) keskeinen osa-alue on ympäristölainsäädännön tehokas täytäntöönpano. Vuonna 2012 EY antoi tiedonannon ympäristötoimenpiteiden täytäntöönpanon parantamisesta (COM (2012) 95), jossa korostetaan täydentävien lähestymistapojen käyttöä tarkastuksissa. Hankkeen ensimmäisessä vaiheessa (2012) otettiin käyttöön malli tai etenemissuunnitelma, joka auttaa täydentävien lähestymistapojen valinnassa. Hankkeen toisessa vaiheessa (2013) kehitettiin ja testattiin työkalupakki, jonka avulla käytännön toimijat ja poliittiset päättäjät voivat valita olosuhteiden mukaan oikean yhdistelmän toimenpiteitä, jotta ympäristövaikutukset tai -tavoitteet voidaan saavuttaa. Tässä yhteydessä käytettiin riippuvuuksien mallintamisvälinettä nimeltä iDEPEND. iDEPENDin avulla käyttäjät voivat asettaa tavoitteita (tai tuloksia) ja koota, kartoittaa ja testata tekijöitä, joista tavoitteet (tai tulokset) riippuvat (riippuvuudet). Hankkeessa laadittiin ohjeet siitä, miten riippuvuuksien mallintamista voidaan käyttää sopivien toimenpiteiden valinnassa.

Hankkeen tämän vaiheen (3) päätehtävät ovat:

  1. Tarjota riippuvuuksien mallintamisen työkalu, joka perustuu iDEPENDiin ja heijastaa vaiheessa 2 tehtyä käyttäjätestausta.
  2. Tarjotaan ohjeita interventioiden valintaan vaiheessa 2 kehitetyn iDEPENDin avulla.
  3. Vaiheen 2 aikana kehitetyn iDEPENDin avulla.
  4. Lisää sivusto ja/tai portaali, jossa on iDEPEND, interventioiden kirjasto ja tietoa/näyttöä interventioiden käytöstä.
  5. Viestitä ja mainosta työkalupakkia IMPELin jäsenille ja muille käyttäjille.

Suhteessa olevat tiedostot/tiedot

 

 

Number: 2014/12 – Status: Valmistunut – Period: 2014 - 2014 – Topic: Monialaiset välineet ja lähestymistavat - Tags:

Subscribe to our newsletter