IMPEL Logo

Ilmastoa koskeva hätäapuohjelma

2021

Jatkuva

Hankkeen kuvaus ja tavoitteet

Ailmastohätätilan julistaminen (sekä kasvava tietoisuus muovin vaikutuksista, biologisen monimuotoisuuden vähenemisestä ja nyt myös maailmanlaajuisen pandemian vaikutuksista & mahdollinen vihreä elpyminen) vaikuttavat syvällisesti politiikkaan, sääntelytapaan ja sääntelyn kohteena oleviin tahoihin.  Paineet edistää kasvihuonekaasujen vähentämistä, hiilidioksidipäästöjen vähentämistä tai vihreän elpymisen tukemista kasvavat, mutta vain harvoilla sääntelyviranomaisilla on oikeat välineet näiden kysymysten ratkaisemiseksi.  Tässä ohjelmassa pyritään puuttumaan näihin ongelmiin suunnittelemalla välineitä ja lähestymistapoja, joita sääntelyviranomaiset voivat käyttää näihin uusiin haasteisiin vastaamiseksi. Ehdotetaan, että laaditaan työohjelma, joka kattaa ajanjakson 2021-2024.

Työ organisoidaan kuuteen alustavaan teemaan, vaikka monet näistä aloista liittyvät toisiinsa, joten erottelu on hieman mielivaltainen.

  1. Vihreä siirtymä;
  2. Sääntelyviranomaiset esimerkkeinä;
  3. Kumppanuustyöskentely;
  4. Sääntelykehys;
  5. Teknologia; ja
  6. Menetelmät
.

Number: 2021/17 – Status: Jatkuva – Period: 2021 – Topic: Monialaiset välineet ja lähestymistavat - Tags:

Subscribe to our newsletter