IMPEL Logo

Hallinnollisten ympäristösakkojen laskennassa käytettyjen menetelmien vertailu

2007

Valmistunut

Hankkeen kuvaus ja tavoitteet

Hallinnolliset sakot ovat käytettävissä lähes kaikissa vastanneissa maissa. Lähtökohtana on se, että asiaa koskevan hallinnollisen lainsäädäntökehyksen kehitys ja nykytilanne vaihtelee huomattavasti EU:n jäsenvaltioiden välillä, ja hallinnollisia sakkoja sovelletaan eri perustein ja menetelmin.

Tässä hankkeessa tarkasteltiin menetelmiä, joita jäsenvaltiot käyttävät sakkojen laskemiseen.

Yleisesti useimmissa maissa sovelletaan muuttuvia hallinnollisia sakkoja, kun taas joissakin maissa on myös kiinteitä hallinnollisia sakkoja. Kaikissa tapauksissa näiden sakkojen rajat määritellään asiaa koskevassa lainsäädännössä, ja useimmissa tapauksissa niissä annetaan ylä- ja ala-arvot, jotka vaihtelevat huomattavasti jäsenvaltioittain. Samanaikaisesti hallinnolliset sakot määritellään eri muodoissaan tapauksen, olosuhteiden ja käytännön mukaan. Hallinnollisia sakkoja voidaan määrätä sekä luonnollisille henkilöille että oikeushenkilöille.

Vaihtelevien hallinnollisten sakkojen laskennassa otetaan huomioon monia eri tekijöitä. Joitakin niistä sovelletaan lähes kaikkiin jäsenvaltioihin, koska niitä pidetään kaikkein keskeisimpinä ja edustavimpina ympäristörikoksen arvioinnin kannalta.

 

Number: 2007/17 – Status: Valmistunut – Period: 2007 – Topic: Monialaiset välineet ja lähestymistavat - Tags:

Subscribe to our newsletter