IMPEL Logo

Ympäristövahinkojen arviointiperusteet (CAED)

2019

Jatkuva

Hankkeen kuvaus ja tavoitteet

Hankkeen tavoitteena on määritellä kriteerit ympäristövahinkojen ja välittömän vahingon uhan arvioimiseksi sekä kehittää teknisiä ja menettelyllisiä valmiuksia tapausten seulontaan ja ympäristövahinkojen ja vahingon uhan todisteiden määrittämiseen ympäristövastuudirektiivin mukaisesti ympäristövahinkojen ja -rikkomusten sekä ympäristörikosten aiheuttamien ympäristövahinkojen ja vahingon uhan osalta.

CAED-hankkeessa otetaan lähtökohdaksi ympäristövahinkojen keskeisiä termejä ja määritelmiä koskevat ohjeet ja keskitytään ympäristövahinkojen määrittämiseen tarvittaviin teknisiin/hallinnollisiin menettelyihin.

Hankkeessa keskitytään ympäristövahinkojen määrittämiseen tarvittaviin teknisiin/hallinnollisiin menettelyihin.

Hanke perustuu näin ollen ELD:n monivuotiseen, jatkuvaan työohjelmaan, ja sillä on vahvat yhteydet siihen, että Euroopan komissio aikoo myöhemmin vuonna 2020 julkaista ohjeet ympäristövahingoista ja ympäristövahinkojen välittömästä uhasta.

Hankkeen perimmäisenä tavoitteena on tuottaa opas, jossa esitetään kriteerit ympäristövahinkojen ja välittömän vahingon uhan arvioimiseksi ELD-direktiivin mukaisesti jäsenvaltioiden kansallisen lainsäädännön mukaisesti. Opas perustuu vertailuparametreihin, jotka liittyvät ympäristövahinkojen tai välittömän vahingon uhan "näyttöön" ja "vihjeisiin".

Caed-hankkeen 2019 tavoitteena oli selvittää sekä sääntelyn, käytännön että teknologian näkökulmasta, miten ympäristövahinkojen ja niiden uhan vihjeitä ja todisteita voidaan havaita, tunnistaa ja arvioida. Tämä tehtiin analysoimalla 32:sta ‘ELD-tapauksesta’ ja ‘muusta kuin ELD-tapauksesta’ kerättyjä toteamiskäytäntöjä eri jäsenvaltioissa, jotta voitiin määritellä kriteerit ympäristövahinkojen ja välittömän ympäristövahingon uhan arvioimiseksi. Lopuksi seuraavassa raportissa arvioidaan joidenkin lainkäyttöalueiden antamia ohjeita, erityisesti ympäristövahinkojen määrittämiseen liittyviä osia.

Caed-hankkeen 2020 tavoitteena oli tuottaa seuraava käytännön opas, joka sisältää käytännön työkaluja ja uuden menetelmän ympäristövahinkojen vihjeiden määrittämiseksi, joiden olemassaolo antaa kohtuullisen näytön ympäristövahinkodirektiivin mukaisten ympäristövahinkoja koskevien tapausten jatkotutkimusta ja arviointia varten.

Hankkeen 2021 odotetut tulokset ovat:

  • Indikaattorien ja indeksien määrittäminen ja päätöksenteon vuokaavioiden määrittäminen ympäristövahinkojen vihjeiden määrittämiseksi
  • .
  • Vahvistetaan ympäristönsuojeludirektiivin täytäntöönpanoa jäsenvaltioissa määrittelemällä kriteerit ja kehittämällä edelleen käytännön välineitä ympäristövahinkojen ja välittömän vahingon uhan arvioimiseksi
  • .

Number: 2021/15, 2020/24, 2019/18, 2022(VIII) WG3 – Status: Jatkuva – Period: 2019 – Topic: Monialaiset välineet ja lähestymistavat - Tags:

Subscribe to our newsletter