IMPEL Logo

Oikeiden asioiden tekeminen ympäristölupien myöntämisessä

2016 - 2018

Valmistunut

Hankkeen kuvaus ja tavoitteet

Ympäristötarkastussyklissä (Environmental Inspection Cycle, EIC) kuvataan vaiheittain, miten ympäristötarkastukset olisi suunniteltava ja mitä on otettava huomioon tarkastuksia suoritettaessa. IMPEL käyttää EIC:tä myös kehyksenä, johon muut IMPELin tarkastusaloitteet voivat kytkeytyä luodakseen paremman yhteenkuuluvuuden kehitettävien välineiden välille. Vaikka Euroopassa on paljon kokemusta ympäristöluvista, itse menettelyä ei ole koskaan kuvattu vaiheittaisissa ohjeissa. Tämän seurauksena ympäristölupamenettelyjen osalta ei ole tasapuolisia toimintaedellytyksiä, uusille lupavirkailijoille ei ole ohjeita ja lupamenettelyjä koskevien IMPEL-aloitteiden välinen yhteenkuuluvuus on heikentynyt.

Tässä kolmivuotisessa hankkeessa ehdotetaan, että: 1) kerätä ja vertailla Euroopassa tällä hetkellä käytössä olevia menettelyjä ja selventää tarpeita, 2) näiden tietojen perusteella hankeryhmä kehittää ohjeistuksen, joka on riittävän joustava, jotta se soveltuu Euroopan viranomaisille, kun ne myöntävät IED-lupia, 3) järjestää koulutustilaisuuksia IED-lupien myöntämisestä ja yksilöidä puutteet lupien myöntämiseen liittyvissä välineissä ja menetelmissä, jotta uusia IMPEL-hankkeita voidaan käynnistää.

Ympäristölupien myöntämisessä tehdään oikeita asioita, tarkastellaan tiiviisti lupien ja tarkastusten välistä suhdetta, yksilöidään kiinnostavia tapaustutkimuksia ja parhaita käytäntöjä Euroopassa sekä yksilöidään ja kuvataan vaiheet, joita voitaisiin käyttää lupamenettelyissä.

Työn lopputuloksena on vaiheittainen ohjeistus lupamenettelyä varten, hyvin koulutetut lupavirkailijat ja uusien IMPEL-aloitteiden yksilöinti lupahankkeita varten.

Doing the right things for Permitting tarkastellaan tiiviisti lupamenettelyn ja tarkastuksen välistä suhdetta, yksilöidään kiinnostavia tapaustutkimuksia ja parhaita käytäntöjä Euroopassa sekä yksilöidään ja kuvataan vaiheet, joita voitaisiin käyttää lupamenettelyissä ja tarkastuksissa.

Suhteessa olevat tiedostot/tiedot

 

 

Number: 2016/23 - 2017/21 - 2018/17 – Status: Valmistunut – Period: 2016 - 2018 – Topic: Teollisuus ja ilma - Tags:

Subscribe to our newsletter