IMPEL Logo

Oikeiden asioiden tekeminen jätteiden siirron tarkastuksissa

2011 - 2012

Valmistunut

Hankkeen kuvaus ja tavoitteet

Tässä IMPEL-hankkeessa tutkitaan Doing the Right Thing (DTRT) -menetelmän käyttökelpoisuutta jätteiden siirron tarkastuksissa. Tavoitteena on kehittää DTRT-ohjekirjaan perustuva käytännön työkalu, jonka avulla voidaan parantaa IMPELin jäsenmaiden toimivaltaisten viranomaisten suorittamien jätteiden siirtotarkastusten järjestämistä. Kolme toimivaltaista viranomaista eri IMPEL-jäsenmaista soveltaa kukin DTRT-ohjekirjaa jätteensiirtotarkastuksiin ja testaa, miten DTRT-menetelmällä voidaan tukea näiden tarkastusten järjestämistä. Järjestämisellä tarkoitetaan kaikkia tarkastusten suunnittelun, toteuttamisen ja arvioinnin eri vaiheita, jotka on kuvattu DTRT:n ympäristötarkastussyklissä. Testeissä otetaan huomioon jätteiden siirtoja koskevia erityisiä tarkastusvaatimuksia koskevan tutkimuksen tulokset ja suositukset. Testausvaiheen tuloksista keskustellaan, ja niiden pohjalta kehitetään DTRT:n ohjekirjaan perustuva opastusväline, joka soveltuu jätesiirtojen tarkastusten järjestämisen erityisalueelle.

Seuraavat tiedostot/tiedot

 

Number: 2011/17 - 2012/14 – Status: Valmistunut – Period: 2011 - 2012 – Topic: Jätteet ja TFS - Tags:

Subscribe to our newsletter