IMPEL Logo

Päästökauppa

2004 - 2007

Valmistunut

Hankkeen kuvaus ja tavoitteet

Päästökauppaa koskevan työn (vaihe I – III) tavoitteena oli koota yhteen täytäntöönpanoon osallistuvat eri sääntelyviranomaiset ja elimet ja ymmärtää mahdolliset lähestymistapojen erot ja niiden mahdolliset vaikutukset järjestelmän toimintaan. Tämän pitäisi mahdollisuuksien mukaan johtaa toimintatapojen yhdenmukaistamiseen ja siten järjestelmän toiminnan yhdenmukaistamiseen.

Number: 2004/11 - 2006/13 - 2007/09 – Status: Valmistunut – Period: 2004 - 2007 – Topic: Teollisuus ja ilma - Tags:

Subscribe to our newsletter