IMPEL Logo

Täytäntöönpanotoimet

2015 - 2018

Valmistunut

Valvontatoimien hankesarjat ovat jo jonkin aikaa muodostaneet IMPEL-TFS-klusterin käytännön toiminnan perustan. Euroopan komissio pitää hankkeen tuloksia ja sen tuottamia tietoja erittäin tärkeinä, ja niitä käytettiin äskettäin tehdyssä vaikutustenarvioinnissa jätteiden siirtoasetuksen (660/2014) tarkistamiseksi. Myös UNEP on käyttänyt sen tietoja ja ohjeita työnsä perustana ja raporttien laatimisessa. Myös Interpol on tukeutunut hankkeeseen toimintansa toteuttamisessa.

Hankkeen tavoitteina on:

  • Työskennellä kohti riittävää tarkastusten tasoa kaikissa jäsenvaltioissa ja yhdenmukaista täytäntöönpanon tasoa kaikissa EU:n poistumispaikoissa
  • Edistää paikan päällä tehtäviä tarkastuksia kuormauspaikoissa ja kannustaa tarkastusten tekemiseen kehdosta hautaan -lähestymistapaa laittomien siirtojen minimoimiseksi
  • Varmentaa jätteiden määränpää ja niiden käsittely niiden määränpäässä Euroopassa tai sen ulkopuolella;
  • Tarjota helposti saatavilla oleva eurooppalainen täytäntöönpanohanke kaikille yhteistyöhön osallistuville sekä muille sääntelyviranomaisille, esim.g. poliisin ja tullin kanssa;
  • Havaita laittomat siirrot ja estää tulevat siirrot tehokkaalla viestinnällä ja opastuksella;
  • Helpottaa takaisinottomenettelyjä laittoman siirron jälkeen ja,
  • näyttää, että jäsenvaltiot suhtautuvat vakavasti jätehuoltomääräysten noudattamisen valvontaan.

Seurantaan liittyvät tiedostot/tiedot

 

 

Number: 2015/05 - 2016/04 - 2017/05 - 2018/04 – Status: Valmistunut – Period: 2015 - 2018 – Topic: Jätteet ja TFS - Tags:

Subscribe to our newsletter