IMPEL Logo

Ympäristönsuojelun täytäntöönpanoverkostojen konferenssi

2017

Valmistunut

Hankkeen kuvaus ja tavoitteet

Hankkeen kuvaus ja tavoitteet

Tässä toimeksiannossa esitetään Utrechtissa 12.-13. toukokuuta 2016 pidetyn erittäin onnistuneen verkostokonferenssin pohjalta suunnitelma, jonka tarkoituksena on kehittää edelleen kumppanuuksia, jotka on luotu tuomariverkostojen (EU FJE), syyttäjäverkostojen (ENPE) ja poliisiverkostojen (ENVI CrimeNet) kanssa.

Hankkeen tavoitteena on:
1. Kehittää edelleen yhteyksiä ja kumppanuuksia sääntöjen noudattamisen ketjun keskeisten toimijoiden kanssa ja,
2. Keskittyä kahteen "ongelmalliseen" aihealueeseen tapaustutkimusta ja yhteistyötä varten: jätteet ja luonnonsuojelu.

Konferenssiehdotuksessa keskityttäisiin sitten jätteitä ja luonnonsuojelua koskevan lainsäädännön täytäntöönpanon ja valvonnan ongelmalliseen haasteeseen. Konferenssissa syvennyt{³"a}isiin syvemmin näihin aiheisiin pit{³"a}m{³"a}ll{³"a} useita käytännön tapaustutkimustyöpajoja. Tarkoituksena on tuoda esiin tapaustutkimuksia lupaviranomaisten/tarkastajien, syyttäjien, tuomareiden ja poliisien hyvst yhteistyst ja parhaista käytännöist. Esittelemme opittuja asioita ja tapaustutkimuksia, joissa asiat olisivat voineet olla paremmin, sekä sitä, mitä me kaikki voimme tehdä ympäristönsuojelun parantamiseksi. Konferenssin istunnoissa olisi painotettava erityisesti ketjun eri osien välisiä yhteyksiä ja viestintää.

Yleisellä tasolla verkostojen parempi ja syvällisempi yhteistyö on selkeä tavoite ja päämäärä, kun verkostot pystyvät paremmin kommunikoimaan keskenään ja tekemään jäsennellympää yhteistyötä, jolloin on myös mahdollista, että tulevia yhteisiä hankkeita voidaan toteuttaa säännöllisemmin.

Oheistiedostot/tiedot

 

 

Number: 2017/25 – Status: Valmistunut – Period: 2017 – Topic: Monialaiset välineet ja lähestymistavat - Tags: enforcement

Subscribe to our newsletter