IMPEL Logo

Teollisuuslaitosten ympäristötarkastukset teollisuuspäästödirektiivin (IED) mukaisesti.

2012 - 2013

Valmistunut

Hankkeen kuvaus ja tavoitteet

Hankkeen tavoitteena oli järjestää tietojenvaihto parhaista käytännöistä IED:n 23 artiklan ja muiden tarkastuksia koskevien artiklojen täytäntöönpanossa. Ottaen huomioon IMPELin jo kehittämät tarkastusten suunnittelua ja riskinarviointia koskevat ohjeet sekä IED:n vaatimukset kehitettiin interaktiivinen ohjeistus IED-tarkastuksista.

Tämän ohjekirjan tarkoituksena on auttaa alan ammattilaisia vastaamaan peruskysymyksiin, joita jokaisen tarkastusviranomaisen on käsiteltävä ottaessaan IED:n osaksi tarkastuskehystään ja (IMPEL) tarkastussykliä. IED-tarkastukset-hankkeen aikana IED-tarkastusvelvoitteet mukautettiin tarkastussykliin sekä tarkastussykli mukautettiin IED:n teknisiin ja oikeudellisiin ehtoihin. Tämän tuloksena opas tarjoaa yhteisen ymmärryksen IED:ssä käytetyistä teknisistä ja oikeudellisista tarkastuslausekkeista ja auttaa luomaan tasapuoliset toimintaedellytykset IED:n uusien tarkastusvelvoitteiden soveltamisessa IMPELin jäsenmaissa.

Ohjeiden luvussa 5 on koottu kaikki tarkastusta koskevat artikkelit ja kuvattu niiden sisältö ja merkitys sekä linkki ohjekirjaan tarkastussyklin asiaankuuluvaan osaan.

Huomautetaan, mitä ne tarkoittavat ja mitä ne tarkoittavat.

Number: 2012/06 – Status: Valmistunut – Period: 2012 - 2013 – Topic: Teollisuus ja ilma - Tags:

Subscribe to our newsletter