IMPEL Logo

Teollisuuslaitosten ympäristötarkastukset teollisuuspäästödirektiivin (IED) mukaisesti - IRAMiin liittyvien tarkastusohjelmien laatiminen.

Valmistunut

Hankkeen kuvaus ja tavoitteet

Tammikuun 6. päivänä 2011 tuli voimaan teollisuuspäästödirektiivi (IED), jonka 80 artiklan 1 kohdassa luetellut säännökset on saatettava osaksi kansallista lainsäädäntöä kahden vuoden kuluessa. IED:ssä asetetaan uusia vaatimuksia teollisuuslaitosten tarkastuksille direktiivin 23 artiklan mukaisesti. Rutiininomaisia ympäristötarkastuksia koskevat velvoitteet ovat uusi haaste EU:n jäsenvaltioille.

Tämä hanke perustuu IMPEL-verkostossa aiempina vuosina tehtyyn työhön. Katso vuoden 2012 IMPEL-hanke IED-tarkastuksista ja vuoden 2011 easyTools-hanke. Sen jälkeen kun IED:n velvoitteet ovat selkiytyneet sen jälkeen, kun ne on pantu täytäntöön jäsenvaltioissa (ja IMPELin IED-tarkastuksia koskevassa hankkeessa kehitetyn ohjekirjan avulla), IMPELissä tuettiin sitä, että on edelleen tarpeen kehittää ohjeita ja mahdollinen tietotekninen työkalu tarkastusohjelmia varten.

Number: 2013/08 – Status: Valmistunut – Period: – Topic: Teollisuus ja ilma - Tags:

Subscribe to our newsletter