IMPEL Logo

Kokemukset IED BAT-AEL:n poikkeuksista

2014 - 2016

Valmistunut

Hankkeen kuvaus ja tavoitteet

Teollisuuspäästödirektiivin 2010/75/EU (IED) 15 artiklan 4 ja 5 kohdan mukaan IMPEL-jäsenet voivat päättää, että tietyissä olosuhteissa luvassa voidaan asettaa BAT-AEL-arvoa lievempi päästöraja-arvo (ELV).Jäsenvaltiot laativat parhaillaan omia ehdotuksiaan täytäntöönpanoa varten, joita komissio tarkastelee myöhemmin uudelleen. Komissio ei ole julkaissut ohjeita siitä, miten määrittely olisi toteutettava. Tämä voi johtaa erilaisiin tulkintoihin IMPEL-jäsenmaissa. Tämän hankkeen tavoitteena on tunnistaa hyviä käytäntöjä ja auttaa IMPEL-maiden sääntelyviranomaisia kehittämään johdonmukaisempi lähestymistapa IED-poikkeuksiin.

Vaihe I: Jäsenvaltioiden välinen ehdotusten jakaminen IED:n 15 artiklan 4 ja 5 kohdan mukaisten BAT-AEL-arvoista tehtävien poikkeusten toteuttamiseksi

Lokakuussa 2013 ympäristönsuojeluvirastojen johtajien eurooppalaisen verkoston Better Regulation Interest Group tapasi IMPEL-verkoston johtavia edustajia. Yksi keskustelunaiheista oli IMPEL-verkostossa tehty pieni kysely siitä, miten IED:n 15 artiklan mukaisia poikkeuksia voitaisiin käyttää eri jäsenvaltioissa.
Kyselyn tuloksista oli käynyt ilmi, että voisi olla hyödyllistä:

  • selvittää yhdessä paremmin, millä perusteella poikkeus olisi perusteltu, erityisesti suhteettomien kustannusten osalta
  • jakaa ja mahdollisesti kehittää yhteisiä välineitä tai lähestymistapoja

Vaihe I perustuu tähän työhön, ja se toi yhteen IMPELin toimivaltaiset viranomaiset:

  • jakamaan, miten 15 artiklan 4 ja 5 kohdan poikkeussäännöksiä voidaan käyttää;
  • jakamaan 15 artiklan 4 ja 5 kohdan soveltamiseksi kehitettyjä menetelmiä;
  • edistämään toimivaltaisten viranomaisten mahdollisuuksia tehdä yhteistyötä ja jakaa parhaita käytäntöjä

Vaihe II: Kokemukset IED:n BAT-AEL-poikkeuksista

Tässä hankkeessa:

  • järjestetään seminaari, jossa jaetaan parhaita käytäntöjä IED:n BAT-AEL-poikkeuspyyntöjen määrittelyssä
  • avustetaan sääntelyviranomaisia poikkeuspyyntöjen määrittelyssä muilla teollisuudenaloilla, jotka ovat julkaisseet BAT-päätelmiä:
  • Apua sääntelyviranomaisille ja komissiolle BAT-AEL-pyyntöjen laatimisessa muille toimialoille, joilla ei ole vielä julkaistu BAT-päätelmiä.

Suhteessa olevat tiedostot/tiedot

 

 

 

 

 

 

 

Number: 2014/18 - 2016/02 – Status: Valmistunut – Period: 2014 - 2016 – Topic: Teollisuus ja ilma - Tags:

Subscribe to our newsletter