IMPEL Logo

Ympäristötarkastusten täydentävien lähestymistapojen käytön ja tehokkuuden tutkiminen vaatimustenmukaisuuden varmistamiseksi.

2011 - 2012

Valmistunut

Hankkeen kuvaus ja tavoitteet

Täydentävät lähestymistavat ovat erittäin hyödyllinen lisä sääntelyviranomaisten työkalupakkiin ympäristölainsäädännön täytäntöönpanossa ja ympäristötulosten saavuttamisessa. Ne määritellään toimiksi, joita käytetään ympäristötarkastusten lisäksi tavoitteiden, kuten vaatimustenmukaisuuden, saavuttamiseksi. Esimerkkejä ympäristötarkastuksia täydentävistä lähestymistavoista ovat:

  • Neuvonnan ja opastuksen antaminen.
  • Päästöjä, vaatimustenmukaisuutta jne. koskevien ranking-taulukoiden julkaiseminen
  • .
  • Toiminnanharjoittajien oma todistus vaatimustenmukaisuudesta.
  • Vapaaehtoisten ympäristövapaaehtoisten käyttö.
  • Suhtautuminen yrityksiin ylimmällä tasolla (kuten hallituksen jäsenenä tai johtajana), ei vain toimipaikoilla.

Täydentävien lähestymistapojen ja ympäristötarkastusten käyttämiseksi tehokkaimmin ympäristöviranomaisten olisi valittava lähestymistavat esimerkiksi seuraavien olosuhteiden mukaan:

  • Toivottuja toimintoja, tuotoksia ja tuloksia, jotka määräytyvät suurelta osin kyseisen sääntelyjärjestelmän sekä sääntelyviranomaisen muiden laajempien tavoitteiden mukaan.
  • Ajurit, jotka motivoivat säänneltyjä yrityksiä noudattamaan sääntöjä.
  • Säännellyn yhteisön muiden näkökohtien, kuten toimialan ja koon, huomioon ottaminen.
  • Säännellyn yhteisön asenteiden ja muiden käyttäytymiseen liittyvien tekijöiden tunnistaminen.

Käytettävien toimenpiteiden olisi myös täytettävä “paremman” tai “älykkään” sääntelyn vaatimukset, ja joskus voi olla tarpeen ottaa mukaan muita elimiä, jotta ne voivat vaikuttaa yrityksiin. Kaikissa järjestelmissä on silti oltava sääntelyelementti. Jotta sääntelyviranomaisten olisi helpompi tehdä valintoja käytettävistä lähestymistavoista, tässä raportissa on esimerkkejä toisiaan täydentävistä lähestymistavoista sekä vuokaavio ja matriisi, joista käy ilmi, miten prosessi voisi toimia.

 

Number: 2011/22 – Status: Valmistunut – Period: 2011 - 2012 – Topic: Monialaiset välineet ja lähestymistavat - Tags:

Subscribe to our newsletter