IMPEL Logo

Rahoitussäännökset

2016

Jatkuva

Hankkeen kuvaus ja tavoitteet

Kun toimipaikat asetetaan selvitystilaan, ei yleensä varauduta ympäristön puhdistamiseen, ja jäljelle jää huomattavia ympäristöperintöjä, jotka on myöhemmin käsiteltävä. Eri puolilla Eurooppaa on etsitty erilaisia ratkaisuja, kuten vakuutuksia, rahoitusvarauksia ja joukkovelkakirjoja. Maksukyvyttömyyskysymys on edelleen olemassa, ja vaikka varauksia tehtäisiinkin, selvitysmies jättää ne usein huomiotta, jolloin ympäristölle ei jää mitään, koska sitä pidetään yhtiöoikeuden alaisena. Lopulta pitkälliset oikeustaistelut voivat edelleen johtaa siihen, että veronmaksajat maksavat kustannukset, mikä on suorassa ristiriidassa saastuttaja maksaa -periaatteen kanssa.

Kriittisintä tämä on silloin, kun ympäristöluvan myöntäminen on sallinut lyhytaikaisen ympäristön pilaantumisen sillä nimenomaisella ehdolla, että pilaantuminen on ainakin palautettava toiminnan elinkaaren lopussa ja että toiminnanharjoittaja pitää yllä asianmukaisia taloudellisia varauksia, joilla katetaan liiketoiminnan epäonnistumisen riski ennen kuin tämä palautuminen on tapahtunut.

Vaihe I ja II

Hankkeessa on tarkoitus keskittyä laatimaan suuntaviivat suositeltuja rahoitusvarauksia koskevista periaatteista, joissa käsitellään kolmea keskeistä kysymystä:

 1. Onko se riittävä?
 2. Onko se turvallinen?
 3. Onko se käytettävissä silloin, kun sitä tarvitaan?

Tällaista halutaan tehdä nyt, koska EPA-verkosto tunnusti, että sääntelyn tulo veisi huomattavan paljon aikaa. Ne vaikuttivat olevan tärkeimpiä kaatopaikkojen ja kaivostoiminnan perinnön kannalta, ja olemassa olevien lähestymistapojen yhdenmukaistaminen (mieluummin kuin uudelleen keksiminen).

Sääntelyviranomaisilla on parempi käsitys siitä, millainen rahoitusjärjestely toimii eri skenaarioissa, voidaan valita asianmukaiset rahoitusjärjestelyvälineet ja käsitellä paremmin kysymystä tulevien perintöjä koskevien vastuiden syntymisestä.

Vaihe III

Hankkeen viimeinen osa on jatkoa IMPEL-hankkeen Financial Provision – Protecting the Environment and the Public Purse (2016/2017) tuotoksille ja perustuu niihin. Hankkeen viimeisessä vaiheessa pyritään tutkimaan irlantilaisten ja espanjalaisten työkalujen soveltamista muilla lainkäyttöalueilla. Tämä edellyttää todennäköisesti espanjalaisen MORA-työkalun englanninkielisellä käyttöliittymällä varustetun version tuottamista.  Sääntelyviranomaiset ja toiminnanharjoittajat ymmärtävät paremmin rahoitusvälineiden saatavuutta ja soveltuvuutta, mikä parantaa:

 • Ympäristön suojelu
 • Julkisen talouden suojelu
 • saastuttaja maksaa -periaatteen toteuttaminen
 • .
 • Investoinnit pilaantumisen ehkäisyyn

Tuotos ja tulokset:

 • Arvio Irlannin ja Espanjan mallien (ja Alankomaiden lähestymistavan, jos se on käytettävissä) mahdollisesta laajemmasta soveltamisesta (muilla lainkäyttöalueilla).
 • Huomautetaan, että ne voivat olla laajempia.
 • Luottamus päätöksentekoon, mahdolliset hyödyt prosessin virtaviivaistamisen ja sääntelytaakan vähentämisen osalta (tämä on havaittu Espanjassa, jossa toimijat yhdenmukaistavat tietokokonaisuuksiaan yhteensopiviksi MORA:n kanssa).

Hanke 2021 perustuu Financial Provision – Protecting the Environment and the Public Purse -hankkeen (2016-2018 & 2020) tuotoksiin.  Tässä hankkeessa otetaan käyttöön aiemmat tuotokset (raportti) ja asetetaan ne saataville verkkopohjaisena työkaluna.

Seurantaan liittyvät tiedostot/tiedot

 • Landfill and Mining Waste Directives.
 • Ympäristövastuudirektiivi ja SEVESO.
 • Teollisuuden päästödirektiivi ja siihen liittyvä kansallinen lainsäädäntö.

Number: 2021/14, 2020/23, 2018/20, 2017/22, 2016/20 – Status: Jatkuva – Period: 2016 – Topic: Monialaiset välineet ja lähestymistavat - Tags:

Subscribe to our newsletter