IMPEL Logo

Maatilojen ja maatilojen nitraattikuormituksen torjunnan hyvät käytännöt

2014 - 2016

Valmistunut

Hankkeen kuvaus ja tavoitteet

Maataloudesta peräisin oleva nitraattisaaste on IMPELin kannalta keskeinen aihealue, koska vesipolitiikan puitedirektiivin ja nitraattidirektiivin noudattaminen on puutteellista.

Vuonna 2013 järjestettiin menestyshanke, jonka tarkoituksena oli luoda verkostoja maatalous- ja ympäristötarkastajien välille hajakuormituksen ja nitraattidirektiivin alalla. Kaksi kenttäkäyntiä järjestettiin tarkastelemalla kahta ensisijaista aihealuetta. Hankkeen jäsenet totesivat, että he haluavat jatkaa työtä tällä alalla järjestämällä lisää vaihtokäyntejä ja laatimalla ohjeasiakirjan, jossa jaetaan alalla havaittuja hyviä käytäntöjä täytäntöönpanon helpottamiseksi.

Neljä keskeistä teemaa tunnistettiin:

  1. Kohdennus - suunnittelu, todisteet & priorisointi (mukaan lukien erityiset riskikriteerit);
  2. Kentällä - ratkaisuja viljelijöille, jotka auttavat heitä panemaan direktiivin täytäntöön, mukaan lukien mahdollisuuksien mukaan kustannus-hyötyanalyysi - välineet, joilla tarkastuksista voidaan tehdä tehokkaampia ja tuloksellisempia;
  3. Kumppanuustyöskentely - sääntelyn hyödyntäminen monipuolisten hyötyjen saamiseksi - rahoituslähteiden hankkiminen kenttäratkaisujen toteuttamiseksi;
  4. vaatimusten noudattamisen varmistusmekanismien kehittäminen ympäristöhyötyjen saavuttamiseksi.

Tästä aiheesta järjestettiin lisää vaihtovierailuja, ja hankkeen siivittämänä työryhmä kokosi alustavan ohjeasiakirjan, jota voidaan laajentaa ja päivittää kokemusten myötä.

Vuosina 2015 ja 2016 hankkeessa jatketaan ohjeasiakirjan laajentamista lisäämällä esimerkkejä hyvistä käytännöistä. Toiseksi se kehitt hankesuunnitelmaa kokemusten jakamista varten tarkoitetun wiki-verkkoalustan perustamiseksi. Ohjeasiakirja siirretn tällöin tähän verkkopohjaiseen välineeseen, jonka odotetaan parantavan kerätyn tiedon saatavuutta. Tanskan ympäristönsuojeluvirastolla on myönteisiä kokemuksia tällaisesta Tanskan kunnille suunnatusta ohjeistuksesta.

Seuraavat tiedostot/tiedot

 

Number: 2014/13 - 2015/12 - 2016/11 – Status: Valmistunut – Period: 2014 - 2016 – Topic: Vesi ja maa - Tags:

Subscribe to our newsletter