IMPEL Logo

Hyviä käytäntöjä luonnonvaraisten eläinten ja kasvien kaupan vastaisen EU:n toimintasuunnitelman täytäntöönpanossa

2018

Jatkuva

Hankkeen kuvaus ja tavoitteet

Villieläinten kaupan vastaisen EU:n toimintasuunnitelman toteuttaminen edellyttää laajaa tukea, ei ainoastaan EU:n toimielimiltä, vaan myös EU:n virastoilta – Europolilta ja Eurojustilta –, jäsenvaltioilta ja niiden asiaankuuluvilta virastoilta, EU:n lähetystöiltä ja jäsenvaltioiden suurlähetystöiltä kolmansissa maissa.

Tämän IMPEL-hankkeen tavoitteena on analysoida erilaisia hyviä käytänteitä, joilla EU:n välineitä luonnonvaraisten eläinten ja kasvien laittoman kaupan torjumiseksi on pantu täytäntöön, ja laatia suuntaviivaopas, jota kaikki jäsenvaltiot voivat jakaa ja käyttää.

Kaikki jäsenvaltiot voivat käyttää sitä.

Hankkeen yleistavoitteena on laatia EU:n jäsenvaltioiden täytäntöönpanoviranomaisten ydinryhmälle suunnattu opas, jonka avulla ne voivat puuttua onnistuneesti luonnonvaraisten eläinten ja kasvien laittoman kaupan ongelmaan.

Se sisältää:

  • Toteutusongelmiin liittyvien ratkaisujen vaihtaminen;
  • helpotetaan käytettävissä olevien välineiden täytäntöönpanoa ja tulkintaa;
  • Toteuttaa yhteisiä tarkastuksia;
  • Verkkosovellusten kehittäminen;
  • Toteutuksen puutteiden tunnistaminen;
  • Katsauksen antaminen eri Euroopan maiden lähestymistavoista;
  • Helpotetaan yhteistyötä vaatimustenmukaisuusketjun toimijoiden välillä, myös yhtenäisten ratkaisujen määrittelemiseksi täytäntöönpano-ongelmiin.

Number: 2018/16 - 2019/16 - 2020/18 – Status: Jatkuva – Period: 2018 – Topic: Luonnonsuojelu - Tags:

Subscribe to our newsletter