IMPEL Logo

IED:n perusraportti

2015 - 2017

Valmistunut

Hankkeen kuvaus ja tavoitteet

Perusraportti on otettu käyttöön EU:n lainsäädännössä vasta muutaman vuoden ajan. Joillakin jäsenvaltioilla on kuitenkin jo huomattavaa kokemusta maaperätutkimuksista, ja niillä on vakiintuneita menettelyjä, jotka perustuvat joissakin tapauksissa vuosikymmenten käytännön kokemukseen.

IED-perusraportin tavoitteena on ensisijaisesti arvioida maaperän laatua teollisuustoiminnan luvan uusimisen alussa, jotta voidaan määrittää lähtötilanne. Tavoitteena on tarjota vertailupohja toiminnan lopullisen lopettamisen jälkeen, jotta “saastuttaja maksaa -periaatetta” voidaan soveltaa objektiivisesti.

Toisaalta pilaantuneiden alueiden hallinta on ollut jo pitkään strateginen kysymys koko Euroopassa, koska maaperän pilaantuminen vaarantaa mahdollisuuden hyvään ja tehokkaaseen maankäytön suunnitteluun. Erityisesti teollisuustoiminnan yhteydessä on usein havaittu, että maaperän pilaantumisen arviointia ja hallintaa koskevan oikeudellisen kehyksen puuttuminen estää usein sijoittajia sijoittamasta uutta teollisuustoimintaa pilaantuneelle alueelle. Selkeästi määriteltyjen sääntöjen ja menettelyjen puuttuessa oikeudellinen epävarmuus aiheuttaa hankkeille liian suuria taloudellisia riskejä, mikä pakottaa sijoittajat valitsemaan muita alueita, joskus muun maankäytön, kuten maatalouden, luonnonalueiden tai asumisen, kustannuksella, ja jättää lopulta ruskeat kentät viranomaisten hoidettavaksi ja vastuulle.

IED-perusraportin parempi täytäntöönpano tarkoittaa myös tehokkaampia menettelyjä, mikä johtaa parempaan tietoon maaperän tilasta tutkimusten keston ja kustannusten kannalta pienemmällä investoinnilla. Tämä voidaan saavuttaa kohdentamalla kenttätyöt entistä tarkemmin.
Koska jäsenvaltioiden sääntely- ja käytännön kokemukset asiasta vaihtelevat, IMPEL voisi hyödyntää verkostonsa kokemusta kerätäkseen parhaita käytänteitä ja yksilöidäkseen maaperätutkimusten keskeiset edustavuustekijät, jotta voitaisiin edistää sekä tehokasta että käytännönläheistä lähestymistapaa perusraporttien laatimiseen.

Se voisi myös yksilöidä täytäntöönpanon ja käytännön täytäntöönpanon keskeiset haasteet sekä ratkaisut, joita käytännön toimijat ovat jo ottaneet käyttöön.

Tarkoituksena on laatia luettelo jäsenistömme nykyisistä menettelyistä ja analyysi jo toteutetuista parhaista käytännöistä. Jäsenet voisivat hyötyä jo olemassa olevasta tietämyksestä ja kokemuksesta ja ottaa käyttöön kaiken sen, minkä he katsovat soveltuvan omiin tarpeisiinsa.

Seuraavat tiedostot/tiedot

 

 

Number: 2015/24 - 2016/10 - 2017/11 – Status: Valmistunut – Period: 2015 - 2017 – Topic: Teollisuus ja ilma - Tags:

Subscribe to our newsletter